ኤም ኤስ ኤፍ ( ዶክቶራት ብዘይ ፖርድር)

ኣገልግሎት ዕቑባ/ሕማያ

ኣብ ጾታዊ ዓመጽ ዝተሞርኮሰ ህጹጽ ሓደጋ

መስመር ህጹጽ ሓደጋ (ምሉእ ማዓልቲ) 01117083502
ንቆጸራ ናብ መስመር ቴሌፎን፡ 01012159162ን 01111483267ን ደውሉ።
ኣድራሻ፡ ህንጻ ቁጽሪ 2 ጎደና 161 ማዓዲ

ኣገልግሎት ጥዕና

ክሊኒካት ጥዕና

መስመር ህጹጽ ሓደጋ (ምሉእ ማዓልቲ) 01117083502

ስነኣእምራዊን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ኣገልግሎት ኣእሚራዊ ጥዕና

መስመር ህጹጽ ሓደጋ፡ 01117083502