ኤም ኤስ ኤፍ ( ዶክቶራት ብዘይ ፖርድር)

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ኣገልግሎት ዕቑባ/ሕማያ

ኣብ ጾታዊ ዓመጽ ዝተሞርኮሰ ህጹጽ ሓደጋ

መስመር ህጹጽ ሓደጋ: 01117083502 (9:00 AM – 5:00 PM)
ኣድራሻ፡ ህንጻ ቁጽሪ 2 ጎደና 161 ማዓዲ

ኣገልግሎት ጥዕና

ክሊኒካት ጥዕና

መስመር ህጹጽ ሓደጋ: 01117083502 (9:00 AM – 5:00 PM)
ኣድራሻ፡ ህንጻ ቁጽሪ 2 ጎደና 161 ማዓዲ
ካብ ቀዳም ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት: 9:00 AM – 5:00 PM

ስነኣእምራዊን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ኣገልግሎት ኣእሚራዊ ጥዕና

መስመር ህጹጽ ሓደጋ፡ 01117083502 (9:00 AM – 5:00 PM)