ኣብ ጾታ እተመርኰሰ ዓመጻ

ንኣብ ጾታ ዘተኮረ ጾታዊ ዓመጽ ኣበይ ኸይደ ኣገልግሎት ካሓትት ይኽእል?

 • ኣገልግሎት ኤን/UN

ንኣብ ጾታ ዘተኮረ ጾታዊ ዓመጽ ዝዋሀብ ኣገልግሎት ከምሊሙድ ቃጻሊ ኢዩ፣ ደገፍ ደሊኻ ናብ ፡ [email protected] ኢመይል ክትልእኽ ትኽእል።

 • ህጹጽ ኣገልግሎት ካብ መሻርኽቲ ኤን ካብ ኣብ ጾታ ዘተኮረ ጾታዊ ዓመጽ  ዝደሓኑ ዝዋሀብ፣
 1. ኣህጉራዊ ትካል ኬር ነቶም ካብ ኣብ ጾታ ዘተኮረ ጾታዊ ዓመጻ ዝደሓኑ ይድግፎም። ብዚአን ዝስዕቡ ቁጽሪታት ኣቢሉ ኻኣ ኪርከብ ይከኣል እዩ
  መስምር ደገፍ፦ 01028859777/01028859666/01120486345
  ናይ ለይቲ ህጹጽ መስመር ፦ 01028062178 ። ድሕሪ  ወግዓዊ ናይ ስራሕ ሰዓታትን ቀዳመ-ሰናብትን ከምኡ ውን ኣብ ግዜ ህዝባዊ በዓላትን ኢዩ ዝሰርሕ።
  ሳዓታት ስራሕ፦ ካብ ሰንበት-ክሳብ ሓሙስ  ካብ 9፡00 – 17፡00
  ኣድራሻ ፦ ህንጻ ቁጽሪ 8 – ብሎክ 64- ኣል ሓይ ኣልዓሽር- ዛህራእ ኣልማዓዲ – ኣብ ቅድሚ ካርፎር ማዓዲ
  ሲታ ኦክቶበር ፦ ህንጻ 22 – ኣልሓይ ኣልአ – 6 ኦክቶበር
 2. ኤም.ኤስ. ኤፍ. – ነቶም ካብ ኣብ ጾታ ዘተኮረ ጾታዊ ዓመጽ ዝደሓኑ ሰባትን ዓምጽ ዝጋጠሞምን ህጹጽ ሕክምናዊ ኽንክን ይህብ።  ኤም. ኤስ. ኤፍ. ን 24 ሳዓትን ምሉእ ሶምን (ን 7 ማዓልታት) ትሰረሕ – ናብ ክሊኒክ ቅድሚ ምኻድካ/ኪ ፈለማ ኽትድውለሎም ኣለካ ።
  ህጹጽ መስመር፡ 01117083502 (24/7)
 3. ትካል ረፍዩጅ ኢጅብቲ፦ ነቶም ካብ ኣብ ጾታ ዘተኮረ ጾታዊ ዓመጻ ዝደሓኑ ሰባትን  ዓምጽ ዝጋጠሞምን ህጹጽ ሕክምናዊ ኽንክን ትገብረሎም እያ። ናብ ክሊኒክ ቅድሚ ምኻድካ በጃኻ ፈለማ ደውል።
  – ዛማልክ)- ክሊኒክ ካተድራል ዛማሌክ ሃሎዊን – 5  ሻረዕ ሚሸል ሉትፋላህ (ድሕሪ ሆቴል ማሪዮት
  ክሊኒክ ተሌፎን፦ 01203339126፣ ህጹጽ መስመር፦ 01282112011
  – ነስር ሲቲ- ክሊኒክ ተሌፎን – 01211970028 ፣ ህጹጽ መስመር፡ 01282112011
  – ክሊኒክ 6 ኦክቶበር- 48 ሻረዕ ኣልምሕወር ኣልመርካዚ-  ኤጲስጶስ ቤት ክርስትያን- ኣልሓይ ኣልዓሽር- 6 ኦክቶበር።
  ክሊኒክ ተሌፎን፦ 01211970037፣ ህጹጽ ኵነታት፦ 01211970037