ቲር ዲ ዞም

ኣገልግሎት ማሰረታውያን ድሌታት

ናይ ገንዘብ ደገፍ ህጹጽ ጥዕናዊ ጻገማትን ማሰረታዊ ድሌታት ቆልዑን

መዲነት ነስር፡ 01068885278

ዔን ሸምስ፡ 01066396649

ኣልሃረም፡ 01027146888/ 01000178411

ኦክቶበር፡ 01011228177/ 01000177598

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 17፡00 ቅ፡ቀ

 

ነፍሲ ወክፍ ጊዳይ ምቁጽጻር

መዲነት ነስር፡ 01068885278

ዔን ሸምስ፡ 01066396649

ኣልሃረም፡ 01027146888/ 01000178411

ኦክቶበር፡ 01011228177/ 01000177598

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 17፡00 ቅ፡ቀ

ስነኣእምራዊን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ኣገልግሎት ስነኣእምራዊን ማሕበራውን ምኽሪታት/ ፍጻሜታት ስነማሕበራዊ ደገፍ

መዲነት ነስር፡ 01068885278

ዔን ሸምስ፡ 01066396649

ኣልሃረም፡ 01027146888/ 01000178411

ኦክቶበር፡ 01011228177/ 01000177598

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 17፡00 ቅ፡ቀ

 

ኣገልግሎት ስነኣእምራዊ ጥዕና

ንመራሕቲ ማሕበረሰብ ዝግበር ደገፍ

ካይሮን ኣልዓስዓሽር ምን ረማዳንን፡ 01099011409

ኣልጂዛ፡ 01065628613/01023013331/0100763799

ኦክቶበር፡ 01098287444/ 01099249936

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 17፡00 ቅ፡ቀ