ቲር ዲ ዞም

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ኣገልግሎት ማሰረታውያን ድሌታት

ቴሬ ዴስ ሆምስ (ቲዲኤች) ግብፅ የገንዘብ ድጋፍ ትሰጣለች ለአብዛኞቹ ተጋላጭ ህጻናት፣ ወጣቶች እና ተንከባካቢዎቻቸው ድንገተኛ የጤና እንክብካቤ እና ልዩ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ፣ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት እና ለአመፅ እና እንግልት ተጋላጭነትን ለመቀነስ። ይህ ከጉዳይ አስተዳደር ምላሽ ከጥበቃ ጉዳዮች ጋር የተያያዘ ነው።

መዲነት ነስር፡ 01068885278

ዔን ሸምስ፡ 01066396649

ኣልሃረም፡ 01027146888/ 01000178411

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 17፡00 ቅ፡ቀ

 

ስነኣእምራዊን ማሕበራውን ኣገልግሎት

  • ኣገልግሎት ስነኣእምራዊን ማሕበራውን ምኽሪታት/ ፍጻሜታት ስነ-ማሕበራዊ ደገፍ

መዲነት ነስር፡ 01068885278

ዔን ሸምስ፡ 01066396649

ኣልሃረም፡ 01027146888/ 01000178411

  • ስነ-ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ደገፍ ንህጻናት & ምዕባይ ንቕሓት ወለዲ ኣብ ኣወንታዊ ወለዲ
    010 0017 7147
  • ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ
    010 3368 0393
    010 2332 0268
  • ፕሮጀክት ምሕያል ማሕበረሰብን ማእከላት ትምህርቲ ኮምፒተርን።

ማዓዲ፡ ጎደና 107፡ ግምቢ ኣልሩዳ፡ ኣብ ጎኒ ሆስፒታል ዑስማን: 010 6007 6977/ 010 2841 1101
ከተማ ናስር፡ 53 ሙስጠፋ ኣልናሕሓስ፡ ኣብ ጎኒ ኣልተውሒድን ኣልኑርን፡ 3ይ ደርቢ: 010 5049 2775/ 010 3368 0393
6 ጥቅምቲ፡ 7ይ ኣውራጃ፡ ቪላ 9፡ ኣብ ቅድሚ 6 ጥቅምቲ ስፖርት ክለብ።: 010 6161 0825/ 010 6161 0830
6 ጥቅምቲ፡ ፕሎት ቁጽሪ 73፡ ኣውራጃ ኣል ሞስታዝመር ኣል ሳግሄር፡ 49 ኤከር፡ ካብ መንበሪ ከባቢታት ንደቡብ: 010 0025 6482
ኣል-ቦሁት፡ ንብረት ቁጽሪ 6፡ ጎደና ኣሕመድ ራሻድ፡ ካብ ሞሂ ኤል ዲን ኣቡ ኤል እዝ – 1ይ ደርቢ – ጊዛ።: 010 1699 9797

ኣገዳሲ መተሓሳሰቢ፡ ቅድሚ ናብተን ናይ ትምህርቲ ማእከላት ምብጻሕካ ቆጸራ ምሓዝካ ኣረጋግጽ።

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 17፡00 ቅ፡ቀ