የወንዶች ምድር (TdH)

መሰረታዊ ፍላጎቶች አገልግሎቶች

TdH አብዛኞቹ ተጋላጭ ህጻናት፣ ወጣቶች እና ተንከባካቢዎቻቸው ድንገተኛ የጤና እንክብካቤ እና ልዩ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ለማስቻል፣ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት እና ለጥቃት እና እንግልት ተጋላጭነትን ለመቀነስ የገንዘብ እርዳታ ይሰጣል። ይህ ከጉዳይ አስተዳደር ምላሽ ከጥበቃ ጉዳዮች ጋር የተያያዘ ነው።

አይን ሻምስ፡ 01066396649
ናስር ከተማ፡ 01068885278
ሀራም፡ 01000178411/ 01027146888
እሁድ – ሐሙስ: 9:00  – 17:00

ሳይኮሶሻል አገልግሎቶች

የስነ-ልቦና-ማህበራዊ አገልግሎቶችን ይሰጣል፡ የጉዳይ አስተዳደር፣ አወንታዊ የወላጅነት ፕሮግራሞች እና የመዝናኛ እንቅስቃሴዎች በማህበረሰብ አቀፍ ጥበቃ እና በስነ-ልቦና-ማህበራዊ ማእከላት።

ስነ-ልቦና-ማህበራዊ ምክር እና ምክር
አይን ሻምስ፡ 01066396649
ናስር ከተማ፡ 01068885278
ሀራም፡ 01000178411/ 01027146888
እሁድ – ሐሙስ: 9:00 – 17:00

የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች
01033680393/ 01023320268
እሁድ – ሐሙስ: 9:00  – 17:00

ለህፃናት ስነ-ልቦናዊ ድጋፍ እና ስለ አወንታዊ ወላጅነት የወላጆችን ግንዛቤ ማሳደግ: 010 0017 7147

የማህበረሰብ ማጎልበት ፕሮጀክት እና የኮምፒውተር ትምህርት ማዕከላት

ማዲ፡ 107 ጎዳና፣ አልአርውዳ ታወር፣ ከኦስማን ሆስፒታል ቀጥሎ
01060076977 – 01028411101

ናስር ከተማ፡ 53 ሙስጠፋ አል-ነህሃስ፣ ከአል-ተውሂድ እና አል-ኑር ቀጥሎ ሶስተኛ ፎቅ።
01050492775 – 01033680393

ኦክቶበር ስድስተኛ፡ ሰባተኛው አውራጃ፣ ቪላ 9፣ ከጥቅምት ስፖርት ክለብ ስድስተኛ ፊት ለፊት።
01061610825 –01061610830

አል-ቦውዝ፡ ንብረት ቁጥር 6፣ አህመድ ረሻድ ጎዳና፣ ከሞሂ ኤል ዲን አቡ ኤል ኢዝ – አንደኛ ፎቅ – ጊዛ።
01016999797

አል-ኦቦር፡ የመጀመሪያ ወረዳ፣ የኦቦር ከተማ አገልግሎት ማዕከል፣ ብሎክ 22፣ ጃውሃራት አል ሻርክ ማእከል፣ አፓርታማ 2
01020397778

እሁድ – ሐሙስ: 9:00 – 17:00


የፌስቡክ ገጽ