ሲ ኣር ኤስ (CRS)

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ኣገልግሎት ትምህርቲ

ቴሌፎን ትምህርቲ፡ 012 8500 3114/ 010 3049 9923
ጥርዓናት፡ 010 0056 4747
ምኽሪ ትምህርቲ፡ 01069341111
ህንፃ ቁፅሪ 33 ጎደና 106 ሓዳእክ ኣልማዓዲ
ካብ ቀዳም ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 9:00 a.m ክሳብ 3:00 p.m

ኣገልግሎት መናባብሮ

መወከሲታት መናባብሮን ብተሌፎን ዝግበር ቃል-ማሕተትን

ህጹጽ መስመር፡ 01022282706
ህንፃ ቁፅሪ 33 ጎደና 106 ሓዳእክ ኣልማዓዲ
ካብ ቀዳም ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 9:00 a.m ክሳብ 3:00 p.m