ሲ ኣር ኤስ

ኣገልግሎት ትምህርቲ

ንትምህርቲ ዝዋሀብ ሓገዛት

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 4፡00 ቅ፡ቀ

ህንጻ ቁጽሪ 33, ሻረዕ 106, ሓዳእቕ ኣልማዓዲ

ብዛዕባ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝቀርብ መወከሲታትን ሕቶታትን

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 4፡00 ቅ፡ቀ

ትምህርታዊ መምርሒ

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 4፡00 ቅ፡ቀ

ኣገልግሎት መናባብሮ

መወከሲታት መናባብሮን ብተሌፎን ዝግበር ቃል-ማሕተትን

ህጹጽ መስመር፡ 01022282706