ትካል ኬር ኢንተርናሽናል

ኣገልግሎት ዕቑባ/ሕማያ

ኣብ ጾታ ዝተሞርኮሰ ዓመጽ

ካይሮ፡ 01120486354/ 01028859777/ 01028859666

ኣልእስከንደሪያ፡ 01146077273/ 01144470800

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 5፡00 ቅ፡ቀ

 

ድሕሪ ናይ ሰራሕ ሳዓታት መስመር

ካይሮን እስከንደሪያን- 01028062178

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 5፡00 ድ፡ቀ ክሳብ 9፡00 ቅ፡ቀ/ ዓርብን ቀዳምን ምሉእ ማዓልቲ

ስነ-ኣእምራውን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ስነ ማሕበራዊ ደገፍ፣ ብግጅለ ዝዋሀብ ሳይኮተራፒ

ካይሮ፡  011204863354/ 0102885977/ 01028859666

ኣልእስከንደሪያ: 01146077273/ 01144470800

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 5፡00 ቅ፡ቀ

 

ድሕሪ ናይ ሰራሕ ሳዓታት መስመር

ካይሮን እስከንደሪያን- 01028062178

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 5፡00 ድ፡ቀ ክሳብ 9፡00 ቅ፡ቀ/ ዓርብን ቀዳምን ምሉእ ማዓልቲ