ትካል ኬር ኢንተርናሽናል

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ኣገልግሎት ዕቑባ/ሕማያ

ኣብ ጾታ ዝተሞርኮሰ ዓመጽ

ካይሮ፡ 01120486354/ 01028859777/ 01028859666

ኣልእስከንደሪያ፡ 01146077273/ 01144470800

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 5፡00 ቅ፡ቀ

ድሕሪ ናይ ሰራሕ ሳዓታት መስመር

ካይሮን እስከንደሪያን- 01028062178

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 5፡00 ድ፡ቀ ክሳብ 9፡00 ቅ፡ቀ/ ዓርብን ቀዳምን ምሉእ ማዓልቲ

ቪላ 26፡ ጎደና 262፡ ኣልጀርያ ስኴር፡ ማዓዲ

ትካል ኬር ኢንተርናሽናል (CARE) ግብጺ ብተወሳኺ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምችእ ቦታ የካይድ ኣብኡ ብዙሓት ንጥፈታት ዝካየደሉ ከም: ጾታውን ተፈጥሮኣውን ጥዕና ንቕሓት ክፍለ ግዜታት፣ ሕጋዊ ንቕሓት ክፍለ ግዜታት፣ መሰረታዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ደገፍ ክፍለ ግዜታት፣ ርእሰ-ምክልኻል ዓውደ መጽናዕትታት፣ ጾታዊ ስልጠና ንህጻናት፣ ከምኡ’ውን ንመውስቦ ህጻናት ንምምካት ዝሕግዙ ዓውደ መጽናዕትታት። ቀንዲ ትኹረት ደቂ ኣንስትዮ ምሕዝነታዊ ቦታ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምሕያልን ተበፃሕነት ሓበሬታን ዝተፈላለዩ ንጥፈታትን ምምሕያሽን እዩ።
ሲታ ኦክቶበር ፦ ህንጻ 22 – ኣልሓይ ኣልአ – 6 ኦክቶበር (ኣንፈት)

ስነ-ኣእምራውን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ስነ ማሕበራዊ ደገፍ፣ ብግጅለ ዝዋሀብ ሳይኮተራፒ

ካይሮ፡  011204863354/ 0102885977/ 01028859666

ኣልእስከንደሪያ: 01146077273/ 01144470800

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ፡ቀ ክሳብ 5፡00 ቅ፡ቀ

ድሕሪ ናይ ሰራሕ ሳዓታት መስመር

ካይሮን እስከንደሪያን- 01028062178

ካብ ስንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 5፡00 ድ፡ቀ ክሳብ 9፡00 ቅ፡ቀ/ ዓርብን ቀዳምን ምሉእ ማዓልቲ