ማሕበራት/ትካላት ኣገልገልቲ/ማሻርኽቲ ዩ ኤን (UNHCR)

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ኢዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰነዳት ንቲ ብመሻርክቲ ዩ ኤን ዝዋሀብ ኣገልግሎ ብዝተፈላለየ ቓንቓታት የነጽር፡
ትግርኛ / እንግሊዝኛ / ዓረብኛ / ሶማልኛ / ኣምሓርኛ / ኦሮሞ