ትካል ኣይ ኦ ኤም

ኣገልግሎት ንስደተኛታትን ኣብ ዩ ኤን ዘይተመዝገቡን

  • ንሓዳጋ ኮሮና ዝተቃልዑ ስደተኛታት ናውቲ መካላኽሊ ተዳሉ
  • ንቶም ሓገዝ ክረኽቡ ዝኽእሉ ተነቃፍቲ ስደተኛታት ተለሊ
  • ብወለንታ ክምለሱ ዝደልዩን ኢንደገና ንኺሓብሩን ትሕግዞም

01032046064

ኣገልግሎ ደገፍ ማእከል ዳግማይ ምደባ (ተውጢን)

19472