ሰይንት ኣንድሮዝ ን ኣገልግሎት ስደተኛታት (እስታርስ)

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ኣገልግሎት ዕቑባ/ሕማያ

ካብ ስድርኦም ዝተፈልዩን ዋሕስ ዘይብሎምን ቆልዑ

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ ትግርኛን፡ 01033348659

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ሶማልን፡ ትግርኛን፡ 01064400281

ብኦሮሞኛ ክትራኸቡ ውን ተኽኡሎ ኣሎ፡ ተርጛሚ ከረከብ ካሎ ኢንደገና ይድወለልካ/ኪ።

ሕጋዊ ምኽሪ ንቶም ኣቃዲሞም ቖጻራ ዝተዋሀቡ ምእንቲ ምውሳን ኩነታቶም ካብ ርሑቕ

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ሶማልን፡ ኣማርኛን፣ ኦሮሞኛን፡ 01029842820

ኣገልግሎት ትምህርቲ

ስሩዕ ትምህርቲ፡ 01033315544

ትምህርቲ ዓበይቲ፡ 01090686538

መስማራት ሓበሬታ

01024640062/ 01050485125/ 01094418269
01099257007/ 01066433352/ 01066974422
01008187779

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ ኣማርኛን፣ ኦሮሞኛን፡ 01033316644
ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ሶማልን፡ 010333316655
ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ትግርኛን፡ 01033316677
ንኹሉ ቓንቓታት፡ 01050227388