ሰይንት ኣንድሮዝ ን ኣገልግሎት ስደተኛታት (እስታርስ)

ኣገልግሎት ዕቑባ/ሕማያ

ካብ ስድርኦም ዝተፈልዩን ዋሕስ ዘይብሎምን ቆልዑ

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ ትግርኛን፡ 01033348659

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ሶማልን፡ ትግርኛን፡ 01064400281

ብኦሮሞኛ ክትራኸቡ ውን ተኽኡሎ ኣሎ፡ ተርጛሚ ከረከብ ካሎ ኢንደገና ይድወለልካ/ኪ።

ሕጋዊ ምኽሪ ንቶም ኣቃዲሞም ቖጻራ ዝተዋሀቡ ምእንቲ ምውሳን ኩነታቶም ካብ ርሑቕ

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ሶማልን፡ ኣማርኛን፣ ኦሮሞኛን፡ 01029842820

ኣገልግሎት ትምህርቲ

ስሩዕ ትምህርቲ፡ 01033315544

ትምህርቲ ዓበይቲ፡ 01090686538

መስማራት ሓበሬታ

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ ኣማርኛን፣ ኦሮሞኛን፡ 01033316644

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ሶማልን፡ 010333316655

ንዓረብኛ፣ ኢንግሊዘኛ፣ትግርኛን፡ 01033316677

ንኹሉ ቓንቓታት፡ 01050227388