Daryeel / Care

Adeegyada Ilaalinta

Rabshadaha Ku Salaysan Jinsiga

Waxay taageertaa dhibanayaasha xadgudubka ku saleysan jinsiga.

Qaahira: 01028859666 / 01028859777 /01120486354
Alexandria: 01144470800/ 01146077273
Axad – Khamiis: 9:00  – 17:00

Kadib khadka saacadaha shaqada
Maalmaha todobaadka laga bilaabo 9:00 ilaa 17:00 / usbuuca 24 ka saac: 01028062178

Adeegyada Cilmi-nafsiga Bulshada

Fadhiyada Taageerada Cilmi-nafsiga-bulsheed/Daawaynta Kooxda/Kulamada Wacyigelinta

Waxay bixisaa taageero sharci iyo mid cilmi-nafsiyeed, daawaynta kooxda, wacyigelinta iyo maaraynta kiis shakhsi ahaaneed ee badbaadayaasha rabshadaha ku salaysan jinsiga.

Qaahira: 01028859666/ 01028859777 /01120486354
Alexandria: 01144470800/ 01146077273
Axad – Khamiis: 9:00 – 17:00

Kadib khadka saacadaha shaqada
Maalmaha todobaadka laga bilaabo 9:00 ilaa 17:00 / usbuuca 24 ka saac: 01028062178


Bogga Facebook-ga