Xariga

Dhammaan adeegyada ay bixiso UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda waa bilaash!

Xubin qoys ayaa la xiray. Yaan wici karaa?

Xogta UNHCR: Qahira Weyn iyo Alexandria iyo Xeebta Waqooyi (iyada oo loo marayo isku xirkan)
Shuraakada Sharci ee UNHCR: Qareennada United/United Lawyers (011 5452 6171) ama EFRR (02 2575 1118)
U dir iimayl [email protected]