Ilaalinta Caruurta

Dhammaan adeegyada ay bixiso UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda waa bilaash!

Ma waxaad ka yar tahay 18 jir, oo halkan Masar ayaad joogtaa waalidkii ama qaraabadaada la'aanteed? Ma waxaad tahay ilmo oo waxaad la kulmaysaa waxyeelo ama rabshad qof?

Haddii aad haa kaga jawaabtay mid ka mid ah su’aalahan, waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa qaybta Ilaalinta Ilmaha si aad u hesho taageero iimaylka shaqada ah ([email protected])

Ama

Kala xidhiidh khadka telefoonka ee UNHCR: 0227390400

Saacadaha shaqada:

Axadda ilaa Arbacada: 08:15 subaxnimo – 3:00 galabnimo

Khamiis 08:15 subaxnimo -12:00 galabnimo

Waxaan ahay ilmo aan la wehlin ama ilmo gooni ah. Waa maxay adeegyada la heli karo ee I caawinaya?

UNHCR waxay lashaqeysaa dhowr hay’adood si ay u siiyaan taageero iyo adeegyo caruurta aan lala socon iyo kuwa goonida ah. Tan waxaa ka mid ah caawimaadda shaqaalaha kiiska shaqsiyeed si uu kaaga caawiyo caafimaadkaaga, waxbarashadaada, guryiyeyntaada, iyo baahiyaha kale.

Waxaad ka heli kartaa dhammaan faahfaahinta warqadan:  Ingiriis | Carabi

Haddii aad tahay ilmo aan lala socon ama aad kala maqan tahay (ku nool Masar waalid la'aan, iyo suurtagal ahaan xubnaha qoyska), oo uu ku ogeysiiyay hawlwadeenka kiiskaaga inaad xaq u leedahay inaad hesho caawimo lacag caddaan ah si ay taageero ugu noqoto baahiyahaaga aasaasiga ah.

Fadlan maskaxda ku hay hababka soo socda ee lacag bixinta:

  • Haddii aad tahay 16 ama 17 sano jir, waxa aad ka heli doontaa kaalmadaada lacagta caddaanka ah ee bilaha ah Xafiiska Boosta, adigoo isticmaalaya kaarka UNHCR. Saacadaha shaqada ee Xafiiska Boostadu waa 8:00 subaxnimo ilaa 3:00 galabnimo, Axada ilaa Khamiista, waxaadna la xidhiidhi kartaa xafiiska boostada ee kuugu dhow.
  • Haddii aad tahay 15 jir ama ka yar, shaqaalaha kiiska ayaa kuu soo diri doona SMS oo ay ku jiraan macluumaadka taariikhda ballanta si aad lacagtaada uga hesho Xafiiska Caritas ee Magaalada Garden.

Haddii aad la kulanto wax dhibaato ah helitaanka gargaarka, la xidhiidh shaqaalaha kiiskaaga ama UNHCR at [email protected]