Ka faa’iidaysiga Galmada iyo Xadgudubka

UNHCR iyo dhammaan la-hawlgalayaasheeda waxay u dulqaadanayaan ka faa’iidaysi galmo kasta ama xadgudubka qaxootiga ee shaqaalaheennu. Dhammaan kaalmada ay bixiso UNHCR waa lacag la’aan. Gargaarka waa in aan marnaba lagu badalin dano galmo, dhaqaale, bulsho ama siyaasadeed.

Waa maxay dhiig-miirashada iyo xadgudubka galmo?

 • Ka faa’iidaysiga galmoodka: waa ka beddelashada lacag, hoy, cunto ama alaabo kale galmo ama nicmo galmo qof meel nugul ku jira.

Tusaale: Shaqaale bini’aadantinimo oo u balan qaaday dib u dajin haweenay qaxooti ah si uu ugu badalo xidhiidh galmo waxa uu ku hawlan yahay ka faa’iidaysi galmo. Tani waa mamnuuc.

 • Xadgudub galmo: waa hanjabaad ama ku qasbaya qof inuu galmo sameeyo ama bixiyo nicmo galmo oo aan loo sinnayn ama lagu khasbo.

Tusaale: Shaqaale bini’aadantinimo oo la sameeya fal kasta oo galmo ah ilmo (kayar 18) waxa uu samaynayaa xadgudub galmo. Tani waa mamnuuc.

Sidee loo soo sheegaa dhiig-miirashada iyo xadgudubka galmada?

Haddii aad la kulantay nooc ka mid ah ka faa’iidaysiga ama xadgudubka galmo ee shaqaalaha bini’aadantinimo (shaqaalaha UNHCR ama dadka/hay’adaha qandaraaska kula jira UNHCR) ama aad ogtahay in tani ay dhacayso, waad soo sheegi kartaa oo aad heli kartaa taageero.
1- Ku socota Xarunta UNHCR:

U dir iimayl: [email protected]; [email protected] iyo/ama booqo website-ka: www.unhcr.org/igo-complaints.html

2- Ku socota Xafiiska UNHCR ee Masar:

 • Sanduuqyada cabashooyinka ee dhammaan xafiisyada UNHCR
 • Iimayl ahaan: [email protected]
 • Boostada ku socota: Wakiilka UNHCR ee Masar, UNHCR, 17 Mekka El Mokarrama waddo, Degmada 7aad, Qeybta 3aad, 6th ee Magaalada Oktoobar.

Dhammaan warbixinnada waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah, waxaana oggolaanshahaaga la raadin doonaa ka hor nooc kasta oo baaritaan ah. Haddii aad dareento in uu kugu hanjabay dembiilaha, adeegyada badbaadada ayaa lagu siin karaa. Waxa kale oo aad heli kartaa adeeg kasta oo jawaab celin ah oo xadgudubka jinsiga ku salaysan ah (sida taageerada caafimaadka iyo nafsiga).

Waa maxay adeegyada la heli karo?

Taageerada degdega ah ee looga jawaabayo dhacdo Xadgudub ku salaysan Jinsi (oo ay ku jirto mid uu geystay shaqaale bini’aadantinimo), waxaad la xiriiri kartaa:

 • DARYEEL (Care): waxay siisaa jawaab-celin deg-deg ah badbaadayaasha Rabshadaha Ku Salaysan Jinsiga, oo ay ku jiraan haddii aad la kulanto khataro badbaado oo degdeg ah oo ka yimaada dembiilaha.
  Khadka degdega ah ee CARE: 010 280 62178 (saacadaha shaqada kadib);01028859777/01028859666 / 01120486354 (wakhtiga shaqada).
 • Médecins Sans Frontières (MSF): waxay siisaa daryeel caafimaad oo degdeg ah kuwa ka badbaaday xadgudubka jinsiga ku salaysan kuwaas oo la kulmay dhacdo kufsi ah. MSF waxa ay ku jirtaa wacitaanka 24/7 – waa in aad marka hore wacdo ka hor inta aanad u dhowaanin xaruntooda.
  Khadka Taleefanka ee MSF: 01117083502 (24/7)
 • Taageerada adeegga jawaabta rabshadaha ku salaysan jinsiga: [email protected]