Ka faa’iidaysiga Galmada iyo Xadgudubka

Dhammaan adeegyada ay bixiso UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda waa bilaash!

UNHCR iyo dhammaan la-hawlgalayaasheeda waxay u dulqaadanayaan ka faa’iidaysi galmo kasta ama xadgudubka qaxootiga ee shaqaalaheennu. Dhammaan kaalmada ay bixiso UNHCR waa lacag la’aan. Gargaarka waa in aan marnaba lagu badalin dano galmo, dhaqaale, bulsho ama siyaasadeed.

Waa maxay dhiig-miirashada iyo xadgudubka galmo?

 • Ka faa’iidaysiga galmoodka: waa ka beddelashada helitaanka adeegyada, lacag, hoy, cunto ama alaabo kale qof meel nugul ku jira.

Tusaale: Shaqaale bini’aadantinimo oo u balan qaaday dib u dajin haweenay qaxooti ah si uu ugu badalo xidhiidh galmo waxa uu ku hawlan yahay ka faa’iidaysi galmo. Tani waa mamnuuc.

 • Xadgudub galmo: waa hanjabaad ama ku qasbaya qof inuu galmo sameeyo ama bixiyo nicmo galmo oo aan loo sinnayn ama lagu khasbo.

Tusaale: Shaqaale bini’aadantinimo oo la sameeya fal kasta oo galmo ah ilmo (kayar 18) waxa uu samaynayaa xadgudub galmo. Tani waa mamnuuc.

Sidee loo soo sheegaa dhiig-miirashada iyo xadgudubka galmada?

Haddii aad la kulantay nooc ka mid ah ka faa’iidaysiga ama xadgudubka galmo ee shaqaalaha bani’aadamnimada (shaqaalaha UNHCR ama dadka u shaqeeya hay’adaha la shaqeeya UNHCR) ama aad ogtahay in tani ay dhacayso, waad soo sheegi kartaa oo aad heli kartaa taageero.
1- Ku socota Xarunta UNHCR:

U dir iimayl: [email protected]; iyo/ama booqo website-ka: www.unhcr.org/igo-complaints.html

2- Ku socota Xafiiska UNHCR ee Masar:

 • Sanduuqyada cabashooyinka ee dhammaan xafiisyada UNHCR
 • Iimayl ahaan: [email protected]
 • Boostada ku socota: Wakiilka UNHCR ee Masar, UNHCR, 17 Mekka El Mokarrama waddo, Degmada 7aad, Qeybta 3aad, 6th ee Magaalada Oktoobar. Ku calaamadee boostada inay tahay qarsoodi.

Dhammaan warbixinnada waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah. Haddii aad dareento in uu kugu hanjabay dembiilaha, adeegyada badbaadada ayaa lagu siin karaa. Waxa kale oo aad heli kartaa adeeg kasta oo jawaab celin ah oo loogu talagalay badbaadayaasha rabshadaha ku salaysan jinsiga (sida taageerada caafimaadka iyo cilmi nafsiga tusaale ahaan).

Waa maxay adeegyada la heli karo?

Taageerada degdega ah ee looga jawaabayo dhacdada xadgudubka ku salaysan jinsiga (oo ay ku jiraan dhiig-miirashada iyo xadgudubka galmada), waxaad la xiriiri kartaa:

 • DARYEEL (Care): waxay siisaa jawaab-celin deg-deg ah badbaadayaasha Rabshadaha Ku Salaysan Jinsiga, oo ay ku jiraan haddii aad la kulanto khataro badbaado oo degdeg ah oo ka yimaada dembiilaha.
  Khadka degdega ah ee CARE: 01028859777/01028859666 / 01120486354 (wakhtiga shaqada); 010 280 62178 (saacadaha shaqada kadib)
 • Médecins Sans Frontières (MSF): waxay siisaa daryeel caafimaad oo degdeg ah kuwa ka badbaaday xadgudubka jinsiga ku salaysan kuwaas oo la kulmay dhacdo kufsi ah. MSF waxa ay ku jirtaa wacitaanka 24/7 – waa in aad marka hore wacdo ka hor inta aanad u dhowaanin xaruntooda.
  Khadka Taleefanka ee MSF: 01117083502 (24/7)

Taageerada adeegga jawaabta rabshadaha ku salaysan jinsiga: [email protected]