Go’aaminta Xaaladda Qaxoontiga (RSD)

Dhammaan adeegyada ay bixiso UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda waa bilaash!

UNHCR Masar waxa ay bilawday in ay waraysiyada RSD ku qaado meel fog si ay u awoodo in aan sii Go’aaminta heerka qaxoontigu waa unug ka tirsan kooxda ilaalinta taas oo xubnaha shaqaaluhu si weyn loogu tabobaray waraysiga qaxootiga si ay u helaan macluumaadka ku saabsan sababaha ay shakhsiyaadku uga tageen guryahooda oo ay magangelyo u raadsanayaan, si ay awood ugu yeeshaan inay si sax ah u go’aamiyaan in shakhsigu yahay qaxooti iyo in kale. maaha.

Waa maxay ujeedada waraysiga go'aaminta xaaladda qaxootinimo?

Ujeedada waraysiga go’aaminta xaaladda qaxoontiga waa in la helo sababaha aad uga soo tagtay dalkaagi iyo sababaha aadan u soo laaban karin. Waxay fursad kuu tahay inaad dacwadaada soo gudbiso oo aad si buuxda ugu sharaxdo waayahaaga iyo duruufahaagii kuu horseeday inaad ka soo cararto dalkaagi iyo sababta aadan ugu laaban karin wadankaagi. Iyadoo ku saleysan wareysiga, UNHCR waxay go’aamin doontaa inaad buuxisay ama aadan buuxin qeexitaanka qaxootiga sida uu qabo sharciga caalamiga ah ee qaxootiga.

Wareysiga Go'aaminta Xaalada Qaxootiga

Marka laguu qorsheeyo waraysiga go’aaminta xaalada qaxoontiga (RSD), waxaad heli doontaa jadwal jadwal ah oo lagugu wargelinayo waraysiga RSD iyo latalinta tillaabooyinka aad qaadayso ka hor waraysiga. Intaa waxaa dheer, mareegta RSD ee rsd.unhcregypt.org/refugeeresult.aspx ayaa lagu cusboonaysiin doonaa taariikhda ballantaada sidoo kale. Maadaama laga yaabo inay isbedel ku yimaaddo ballanta RSD, waxaa sidoo kale lagaa codsanayaa inaad si joogto ah u hubiso website-ka, gaar ahaan 48 saacadood ka hor ballanta RSD. Haddii aad aqbashay waraysi fog, ka dib wicitaanka jadwalka, waxaad heli doontaa SMS oo leh xidhiidhka arjiga Signal-ka.

Inta lagu jiro nidaamka RSD, waxaa lagaa rabaa:

 • Hadda waa markii aad sheekadaada u sheegi lahayd, shaqaalaha UNHCR ayaa kaa caawin doona habkaas. Inta lagu jiro wareysiga, waxaa lagu weydiin doonaa dhowr su’aalood oo ku saabsan naftaada, qoyskaaga iyo wixii dhibaato ah ee ku soo maray iyo cabsida aad ka qabto ku laabashada dalkaagi;
 • U sheeg UNHCR xubnaha qoyskaaga ee ku wehelinaya. Dhammaan shakhsiyaadka ka weyn 12 sano waxaa si gaar ah loo wareysan doonaa;
 • Keen dhammaan dukumeenti aad diyaar u tahay adiga iyo xubnaha qoyskaaga ee kula socda, sida waraaqaha safarka, waraaqaha aqoonsiga, diiwaanka shaqada, iyo dukumeentiyada kale kuwaas oo kaa caawin doona taageerada codsigaaga qaxootinimo.
 • Waa muhiim in la bixiyo dukumeenti aqoonsi oo dhab ah maadaama bixinta dukumeenti been abuur ah ama been abuur ah ay si xun u saameyn karto socodsiinta kiiskaaga waxayna u horseedi kartaa go’aan diidmo ah.
 • Waa muhiim inaad la shaqeyso xubinta ka tirsan UNHCR inta lagu jiro wareysiga go’aaminta xaaladda qaxootiga oo aad bixiso macluumaad run ah oo dhamaystiran mar walba. Ku guuldareysiga inaad bixiso xisaab run ah oo sax ah waxay si xun u saameyn doontaa habaynta kiiskaaga waxayna u horseedi kartaa go’aan diidmo ah.
 • Haddii aad ogolaatay waraysi fog, hay teleefan smart oo kamarad hore shaqaynaysa iyo xidhiidh internet oo xasilan oo keligiis qolka. Ku guuldareysiga inaad hubiso inaad joogto meel nabdoon oo sir ah, waxay horseedi doontaa in dib loo qabto waraysiga.

Inta lagu jiro nidaamka RSD, waxaad xaq u leedahay:

 • Lagu wareysto luqad aad kula xiriiri karto;
 • In lagu matalo qareen ama wakiil sharci, kaas oo u qalma sida habraacyada la dejiyay ee UNHCR, inta lagu jiro nidaamkaaga RSD.

Fadlan sidoo kale ogow in:

 • Codsade kastaa waxa uu leeyahay muuqaal gaar ah, asal, iyo sabab uu uga cararo waddankiisa/keeda; sidaas darteed, kiis kasta waxaa loo qiimeyn doonaa si gaar ah, iyadoo la raacayo qawaaniinta iyo nidaamka UNHCR.
 • Ha u fiirsanin wararka xanta ah ee laga faafinayo qaxootiga ee ku saabsan sheekooyin gaar ah oo loo soo bandhigi doono si loo ogolaado qaxootinimo sababtoo ah tani waxay noqon doontaa in UNHCR xisaabin been ah la siiyo waxayna si xun u saameyn doontaa habaynta kiiskaaga waxayna horseedi kartaa go’aan diidmo ah.
 • Si ula kac ah u marin habaabinta UNHCR ee ku saabsan xaqiiqada kiiskaaga ama aqoonsigaaga waa khiyaano. Fadlan ogow in tani ay si xun u saameyn doonto hab-socodka kiiskaaga oo ay u horseedi karto go’aan diidmo ah. UNHCR waxay xaq u leedahay inay qaado talaabooyinka ku haboon xaaladahan oo kale.
 • Bayaanadaada iyo dukumeentiyadaada waxaa lagu xafidi doonaa sir mana la wadaagi doonto UNHCR cid kale oo kale ogolaanshahaaga la’aanteed. Fadlan ogow in sinaba UNHCR aysan xogtaada ula wadaagi doonin dowladda wadankaaga hooyo.
 • Ha saxiixin wax dukumeenti ah ilaa aad akhrido, fahanto, oo aad ogolaato mooyee.
 • Inta aad Masar joogto adiga, sida ajaanibka kale, waxaa lagaa filayaa inaad ixtiraamto shuruucda, caadooyinka iyo dhaqanka bulshada ku martigelinaysa.
 • Hanjabaadaha afka iyo afka ah ee loo geysto shaqaalaha UNHCR waxay jebinayaan sharciga qaranka. UNHCR waxay ku wargelin doontaa qof kasta oo u hanjabaya booliiska, waxaana qofkan lagu soo oogi karaa sharciga qaranka.

Maxaan u soo qaataa waraysiga RSD?

 • Kaarka diiwaan gelinta magangelyo doonka ee UNHCR;
 • Dukumeenti kasta oo khuseeya taageeridda sheegashadaada qaxootinimo;
 • Adiga iyo xubnaha qoyskaaga waraaqahooda aqoonsiga asalka ah iyo kuwa saxda ah (sida baasaboorada, kaararka aqoonsiga, buug-yaraha ciidamada, shahaadada guurka, shahaadooyinka dhalashada iyo sidoo kale shahaado kasta oo waxbarasho ama warbixin caafimaad haddii ay jiraan, iwm.);
 • Caddaynta diiwaangelinta hore ee xafiisyada kale ee UNHCR.

Ma heli karaa wakiil/la-taliye sharci oo i caawiya inta lagu jiro nidaamka go'aaminta xaaladdayda qaxootinimo?

Waxaad xaq u leedahay inaad haysato wakiil/la-taliye sharci ah oo ku caawiya inta lagu jiro waraysiga go’aaminta xaaladda qaxootinimo. Masar gudaheeda, Saint Andrews’ Refugee Services (StARS) waxay bixiyaan macluumaad, latalin, tixraac, matalid, iyo u doodista magangalyo doonka iyo qaxootiga Masar jooga lacag la’aan.

Maxay u jiraan habab kala duwan marka hore?

UNHCR Masar waxay leedahay habab kala duwan iyadoo ku xiran sida ay u adag yihiin kiisaska. Kiisaska qaarkood waxa la mariyaa is-diiwaangelin iyo go’aaminta xaaladda qaxoontiga (RSD) si wada jir ah isla waraysiga, kaas oo loo yaqaan nidaamka Diiwaangelinta Isku-dhafka ah/RSD; xaaladaha qaarkood waxay leeyihiin diiwaangelin gaar ah iyo waraysiyo RSD; iyo xaaladaha qaarkood waxay leeyihiin wax ka badan hal waraysi RSD si loo hubiyo in xafiisku haysto qadar macluumaad ku filan si loo dhamaystiro nidaamka RSD.

Maxaa dhacaya haddii aan seego ballan RSD?

Fadlan lagu wargeliyo in haddii aad ku guuldareysatey inaad ka soo qeybgasho ballan RSD adiga oo aan haysan sharraxaad macquul ah, waxaa laga yaabaa in kiiskaaga la xiro. Haddii aad dhaafto ballan, waa mas’uuliyaddaada inaad codsato mid cusub sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah adiga oo sharxaya sababta aadan u tagi karin xafiiska. Fadlan ogow in ballanta cusub la heli doono oo keliya haddii aad sharraxaad macquul ah ka bixiso sababta aad uga baaqsatay ka qaybgalka.

Xubnaha qoyskayga, ee iga diiwaangashan, ma laga rabaa inay goobjoog ka ahaadaan waraysiga go'aaminta xaaladda qaxootiga?

Dhammaan kuwa ka diiwaan gashan faylka waxay u baahan yihiin inay goob joog ka noqdaan waraysiga go’aaminta xaaladda qaxootiga ilaa lagugu wargeliyo si kale. Dhammaan shakhsiyaadka da’doodu ka weyn tahay 12 sano ee kiiska waxay la yeelan doonaan waraysi gaar ah UNHCR.

Fadlan sidoo kale ogow in UNHCR ay ixtiraamto sirta iyo dareenka macluumaadka nala wadaago. Dhammaan macluumaadka waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah. Haddii aan u baahanahay inaan macluumaadka la wadaagno xubin qoyska ka mid ah, oggolaanshahaaga mar walba ayaa la raadin doonaa marka hore. UNHCR waligeed ma dhaqmi doonto iyadoon ogolaanshahaaga helin.

Maxaa dhacaya haddii la ii aqoonsado qaxootinimo?

Ogeysiisyada ah in natiijada RSD la dhammeeyey waxaa lagu soo diraa SMS ama wicitaan ballan si cad u tilmaamaya goobta, taariikhda iyo waqtiga. Si aad go’aanka u qaadatid, waxaa lagaa doonayaa in aad hordhigto shaqaalaha qaabilaada UNHCR kaarka diiwaan gelinta magangalyo doonka ee UNHCR iyo dukumeentigaaga aqoonsiga (Baasaboor ama nooc kale oo aqoonsi) marka aad u dhawaato UNHCR.

Haddii laguu aqoonsado qaxoonti, adiga iyo kuwa kugu tiirsan waxa la siin doonaa kaarka qaxootiga ee UNHCR.

Maxaa dhacaya haddii la ii diido sharciga qaxootinimo?

Haddii laguu diido aqoonsiga qaxoontinimo ka dib waraysiga koowaad, waxa lagu siin doonaa balan ogeysiin natiijada SMS ama telefoon kaas oo si cad u tilmaamaya goobta, taariikhda iyo wakhtiga. Si aad go’aanka u qaadatid, waxaa lagaa doonayaa in aad hordhigto shaqaalaha qaabilaada UNHCR kaarka diiwaan gelinta magangalyo doonka ee UNHCR iyo dukumeentigaaga aqoonsiga (Baasaboor ama nooc kale oo aqoonsi) marka aad u dhawaato UNHCR.

Taariikhda ballantaada, waxaad heli doontaa warqad go’aan diidmo ah, oo ka kooban sharraxaad ku saabsan sababaha keenay diidmada codsiga magangalyada. Haddii lagugu ogeysiiyo go’aan diidmo ah waxaad xaq u leedahay inaad ku soo gudbiso codsi racfaan 30 maalmood gudahood. Warqadda ogeysiinta ayaa si cad u sharxi doonta meesha iyo sida aad u gudbin karto codsiga racfaanka. Haddii aadan rabin inaad racfaan ka qaadato go’aanka ugu horreeya ee lagu diidayo codsigaaga magangalyada, mar dambe laguuma tixgelin doono qof ay khusayso UNHCR.

Waa la ii diiday qaxootinimo, laakiin waalidkay, ilmahayga ama walaalkay waa la aqbalayaa. Sidee ayay tani ii saamaynaysaa?

Haddii laguu diido qaxootinimo, laakiin waalidkaa, ilmahaaga ama walaalkaa lagu aqbalay qaxoonti ahaan, xaaladaha qaarkood waxa laga yaabaa inaad UNHCR xaq u yeelato aqoonsi qaxootinimo. Haddii ay jirto sabab ay taasi kugu dhici weydo, markaas UNHCR ayaa kuu sharxi doonta sababaha ka dambeeya go’aankan. Haddii aad weli walaac ka qabto arrintan ama aad aaminsan tahay in khalad ku dhacay codsigaaga, fadlan u sheeg UNHCR.

Sidee baa la ii ogaysiinayaa go'aanka heerkayga qaxoontiga?

Marka go’aankaaga RSD uu diyaar yahay, waxaad heli doontaa SMS ama wicitaan si aad u muujiso taariikhda ogeysiinta natiijadaada. Waxaa lagugu ogeysiin doonaa go’aankaaga meel fog iyadoo loo marayo Codsiga Signal ama waxaa laguu ballansan yahay ogeysiin gudaha xafiiska. Shakhsi kasta waxaa lagu wargelin doonaa habka, goobta iyo taariikhda ogeysiiskiisa iyadoo la wacayo/SMS.

Dhanka kale, waxa kale oo aad ka hubin kartaa website-kan adiga oo isticmaalaya heerka RSD qaybta https://rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx, taas oo sidoo kale ka tarjumaysa taariikhda ogeysiinta natiijadaada / ballan, marka la helo. Go’aanka codsigaaga magangalyo wuxuu noqon karaa aqoonsi ama diidmo.

Waxaan mar hore la yeeshay waraysigayga RSD. Intee in le'eg ayaan u baahanahay si aan u sugo natiijada RSD?

Taasi waxay ku xidhan tahay tafaasiisha kiiskaaga. Kiis kasta si gaar ah ayaa loo tixgaliyaa. Codsiyada tirada badan ee aanu helno awgeed, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad wakhti sugto si aad natiijadaada u hesho ama xataa laguugu yeedho waraysi kale si laguu waydiiyo su’aalo dheeraad ah ka hor intaanad dhamaystirin kiiskaaga. Unugga RSD waxa ay isku dayaan in ay sida ugu dhaqsaha badan u dhamaystiraan go’aamada RSD sida ugu dhaqsaha badan go’aanka RSD ka dib, laakiin kiisas badan oo badan dartood, mar walba suurtagal ma aha in lagu sii socdo wakhtigan. Waxaan ku qadarinaynaa fahamkaaga iyo dulqaadkaaga.

Waa muhiim inaad UNHCR la socodsiiso lambarka taleefankaaga, iimaylkaaga ama macluumaadka kale ee xiriirka. Waxaan u isticmaali doonaa faahfaahintan haddii aan u baahanahay inaan kula soo xiriirno si aad ugu timaado wareysi kale ama dabagal kale.

Sideen ku soo gudbin karaa codsi racfaan?

Waxaad foomka codsiga racfaanka ka soo dejisan kartaa qaybta foomamka iyo warqadaha ee degelkan https://rsd.unhcregypt.org/FormsAndLeaflets.aspx. Foomka codsigaaga racfaanka, waa inaad ku dartaa kuwa soo socda:

 1. Magacaaga iyo lambarkaaga
 2. Sababaha aad u malaynayso in go’aanka taban ee ugu horreeya uu khalad yahay
 3. Macluumaadkaaga xiriirka ee la cusboonaysiiyay

Ka dib waxaad ku soo gudbin kartaa foomka codsigaaga racfaanka emaylka Racfaanka/Dib u furista [email protected] ama adigoo u dhawaada Dhismaha RSD ee ku yaala wadada 44A, u dhowaanshaha 2nd, Degmada 8th, 6th October City.

Maxaa dhici doona inta lagu jiro nidaamka racfaanka?

Habka racfaanka ayaa u ogolaanaya UNHCR inay dib u eegto diidmada heerka koowaad oo ay hubiso in go’aanka la gaaray uu ahaa mid sax ah. Inta lagu jiro nidaamka rafcaanka, xubnaha kala duwan ee shaqaalaha ilaalinta UNHCR marka loo eego kuwa ku lug lahaa go’aankii hore ee koowaad waxay dib u eegaan dhammaan codsiyada racfaanka. Dhammaan codsiyada rafcaanku ma horseedi doonaan waraysiga racfaanka iyo go’aamada xaaladaha qaarkood waxaa la samayn karaa waraysiga racfaanka la’aanteed. Tani waa sababta ay muhiim u tahay inaad ku bixiso codsigaaga rafcaanka dhammaan sababaha aad u aaminsan tahay in go’aanka koowaad uu khaldan yahay.

Haddii waraysiga racfaanka loo baahdo, waxaa lagugu ogeysiin doonaa taariikhda waraysiga racfaanka SMS, waxaana ballanta sidoo kale laga heli doonaa qaybta xaaladda RSD ee website-kan https://rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx.

Haddii go’aanka ugu horreeya la buriyo, waxaa lagu siin doonaa aqoonsi qaxootinimo; haddii go’aanka ugu horreeya la xaqiijiyo, faylkaaga waa la xidhi doonaa maadaama lagu ogaanayo inaadan u qalmin qaxoonti ahaan marka loo eego sharciga caalamiga ah.