ካሪታስ

ኣገልግሎት መሰረታውያን ድሌታት

ጥርዓናት/ ትእዛዛት/ ጣለባት ዳግማይ ማርማራ ናይ ገንዘብን ምግብን ሓጋዛት ጣለባት ጥርዓን/ ትእዛዝ/ ናይ ጥረ ገንዘብን ምግብን ሓጋዛት ይግባይ።

በጃኹም ናብዚ ደውሉ 15946

ኣገልግሎት ሰብ ፉሉይ ነገራትን ኣረጋውያንን ህጹጽ ረድኤትን

ካይሮ፡ 01279760329/ 01279760318

ዋትሳብ፡ 01102843159

ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

እስከንደሪያ፡ 01118897564

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ዲምያጥ፡ 01288209128

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ.ቓ ክሳብ 16፡00 ድ.ቓ

ናይ እስከንደሪያን ዲምያጥን ዋትሳብ፡ 01118897564

ኣገልግሎት ጥዕና

መባእታዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ወርሓዊ ምዓዳል መድሃኒትን

ሲታ ኦክቶበር፡ 01129884420

ዋትሳብ፡ 1102839648

ቪላ 48/8 ኣልሓይ ኣልሳኒ ኣልመንጥቃ ኣልሳምና

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

 

ጋርደን ሲቲን ማዲነት ነስርን፡ 01129880884/ 01129880223

ዋትሳብ፡ 01102839635

ጋርደን ሲቲ፡ 8 ሻርዕ ኣብዱላጢፍ ባልጢያ፡ ብድሕሪ ፎር ሲዝን ሆቴል

ማዲነት ነስር፡ 15 ሻረዕ ማሓመድ ዩሲፍ ሙሳ

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

 

ኣልእስከንደሪያ፡ 01120077088/ 0127726477

ዋትሳብ፡ 01129703003/ 0127726477

10 ሻረዕ ጣልዓት ኑዕማን፣ ረምል ኢስቴሽን

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

 

ኣልዓጅሚ፡ 01207726577

ዋትሳብ፡ 01207726577

ኣልኪሎ 21, ድሕሪ ኣልዓሳፍራ ዓረብ ሆስፕታል

ካብ ሶኒ ክሳብ ሮቡዕ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

 

ዲምያጥ፡ 01207937255/ 01122000782

ዋትሳብ፡ 01122000782

ህንጻ 81/21, ኣልሓይ ኣልኣወል፣ ኣልመንጥቓ ኣልኡላ፣ ጥቓ መስጂድ ኣል-ራሺዲ

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

 

ኣልመንሱራ፡ 01010280088

ሻረዕ ኣልኢማም ሙሓመድ ዓብዱ ካብ ሻርዕ ቃናት ኣልሲዌስ ዝፍለ

ሶኒ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

 

ማጥሩሕ፡ 01016684787

ማእከል ዓስር ኣሊስላም ኣልጡቢ፣ ሻርዕ ኣልሳነዊያ፣ ጥቓ ማስጂድ ኣልደፍራዊ

ሶኒ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ስነ-ኣእምራውን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ምሕያል ማሕበረሰብ

ኣልእስከንደሪያ፡ 01120076669

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

 

ዲምያጥ፡ 01153727700

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ.ቓ ክሳብ 16፡00 ድ.ቓ

ኣገልግሎት መናባብሮ

ኣልእስከንደሪያ፡ 01148411166

ብጃካ ዓርብን ሰንበትን መዓልታዊ ካብ 8፡30 ቅ.ቓ ክሳብ 15፡30 ድ.ቓ

ዲምያጥ፡ 01148411166

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 9፡00 ቅ.ቓ ክሳብ 16፡00 ድ.ቓ

መስማራት ሓበሬታ

01129880800 / 01288064703


ካሪታስ ግብጺ ናይ ፌስቡክ ገጽ