ቀይሕ ወርሒ ግብጺ (ERC)

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ጥዕና ንኹሉ ብቐይሕ ወርሒ ግብጺ ምስ ቀይሕ መስቀል ጀርመንን ቀይሕ መስቀል ስዊዘርላንድን ብምትሕብባር ዝትግበርን ብ EUTF ዝምወልን ፕሮጀክት እዩ። እቲ ፕሮጀክት ንስደተኛታት፣ ስደተኛታትን ተቓላዕቲ ኣባላት ናይቲ ኣአንጋዲ ማሕበረሰብን ኣብ 6 ቦታታት ዓባይ ካይሮ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዒላማ ዝገበረ እዩ፤
ኣብዞም ቦታታት ዝርከባ ማእከላት ERC ኣገልግሎት ጥዕና፡ ሰሚናራት ንቕሓት ጥዕና፡ ናይ ኣእምሮ ጥዕናን ስነ-ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ደገፍን ስልጠናታትን ናይ መነባብሮ ስልጠናታትን ይህባ።

ዓረብ ኤል-ማዓዲ

 • ሰንበት፡ ሕክምና ማህጸን – ኦቶላሪንጎሎጂ
 • ሶኒ፡ ሕክምና ህጻናት – ሕክምና ቆርበት
 • ረቡዕ፡ ሕክምና ኣካላት – ሕክምና ውሽጢ

ኣድራሻ፡ ጎደና ዓብደል-ሞነም ሪያድ፡ ኣብ ቅድሚ ባሳቲየንን ዳር ኤል-ሰላምን ቤት ፍርዲ ኮምፕሌክስ
ስልኪ 01153881199
ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ካብ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 2፡30 ድሕሪ ቀትሪ

ኣይን ሻምስ

 • ሰንበት፡ ሕክምና ህጻናት – ሕክምና ኣካላት
 • ሰሉስ፡ ስነ-ቆርበት – ስነ-ኣእምሮኣዊ ምትእስሳር
 • ሓሙስ፡ ውሽጣዊ ሕክምና – ሕክምና ማህጸን።

ኣድራሻ፡ ጎደና ዓይን ሻምስ ኤል-ሻርክያ፡ ኣብ ጎኒ መዕረፊ ኣውቶቡስ ኣልፍ ማስካን፡ ኣብ ቅድሚ ቤተ ፈተነ ኣልፋ
ስልኪ 01153772211
ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ካብ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 2፡30 ድሕሪ ቀትሪ

ዓስራይ ወርሒ ሮሞዳን

 • ሰንበት፡ ሕክምና ማህጸን – ውሽጣዊ ሕክምና – ቆርበት
 • ሰሉስ፡ ሕክምና ኣካላት – ሕክምና ህጻናት – ኦቶላሪንጎሎጂ
 • ሓሙስ፡ ሕክምና ኣካላት – ሕክምና ውሽጢ

ኣድራሻ፡ ሻድሻይ ቅርበት፡ ኣብ ቅድሚ መዕረፊ ኣውቶቡስ ኣል-ኦርዶነያ
ስልኪ፡ 01153994455
ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ካብ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 2፡30 ድሕሪ ቀትሪ

ሻድሻይ ወርሒ ጥቅምቲ

 • ሰንበት፡ ውሽጣዊ ሕክምና – ቆርበት – ሕክምና ኣካላት
 • ሶኒ፡ ሕክምና ማህጸን – ቆርበት – ውሽጣዊ ሕክምና
 • ሰሉስ፡ ሕክምና ኣካላት – ሕክምና ህጻናት – ኦቶላሪንጎሎጂ

ኣድራሻ፡ ኣል-መህዋር ኣል-ማርካዚ፡ ቀዳማይ ቅርበት፡ ህንጻ 65፡ ኣብ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣልቃሂራ
ስልኪ፡ 01153991133
ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ካብ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 2፡30 ድሕሪ ቀትሪ

ኣርድ ኣል ለዋ

 • ሶኒ፡ ሕክምና ኣካላት – ውሽጣዊ ሕክምና
 • ረቡዕ፡ ሕክምና ህጻናት – ሕክምና ማህጸን።
 • ሓሙስ፡ ሕክምና ቆርበት – ኦቶላሪንጎሎጂ

ኣድራሻ፡ 9 ጎደና ዶክተር ሰባኢ፡ ካብ ጎደና ኤል-ሞኣታማድያ ወጻኢ
ስልኪ 01153991144
ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ካብ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 2፡30 ድሕሪ ቀትሪ

ከተማ ናስር

 • ሰሉስ፡ ሕክምና ማህጸን – ሕክምና ኣካላት
 • ረቡዕ፡ ሕክምና ህጻናት – ውሽጣዊ ሕክምና
 • ሓሙስ፡ ኦቶላሪንጎሎጂ – ደርማቶሎጂ

ኣድራሻ፡ 6 ጎደና ኣልሓሰን፡ ካብ ጎደና ኤሃብ ዕዛት፡ ዓስራይ ኣውራጃ፡ ታባ
ስልኪ 01153558877
ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ካብ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 2፡30 ድሕሪ ቀትሪ