ድንበር የለሽ ዶክተሮች (MSF)

በUNHCR እና በአጋሮቹ የሚሰጡ ሁሉም አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ ናቸው!

የጥበቃ አገልግሎቶች

በጾታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት የተረፉ
ድንበር የለሽ ድርጅት የአስገድዶ መድፈር ችግር ላጋጠማቸው ከጂቢቪ የተረፉ ሰዎች በሕክምና እንክብካቤ ላይ ምክር ይሰጣሉ። MSF በ24/7 ጥሪ ላይ ነው።
የምክር ስልክ፡ 01012159162 / 01111483267
የስልክ ቁጥር 24/7፡ 01117083502

የጤና አገልግሎቶች

የጤና ክሊኒኮች
ስልክ፡ 01117083502 (9:00 AM – 5:00 PM)
አድራሻ፡ ህንፃ ቁጥር 2 ጎዳና 161 ማዲ
እሁድ – ሐሙስ: 8:30 ጥዋት – 5:00 ከሰዓት

ሳይኮሶሻል አገልግሎቶች

የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች
የስልክ መስመር፡ 01117083502 (9:00 ጥዋት – 5:00 ከሰዓት)