እቶም ሑቡራት ጠበቓታት

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ኣገልግሎት ዕቝባ

ቃለ-መጠይቕን ህጹጽ ሕጋዊ ኩነትን

01154526171

ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ 10፡00 ቅ.ቀ ክሳብ 18፡00 ድ፡ቅ

ህንጻ ቁጽሪ 114,ሳልሳይ ደርቢ፣ ጋዛ ቁጽሪ 8, ሻረ 105, ሓዳእቕ ኣልማዓዲ