Qareeno midaysan/United Lawyers

Dhammaan adeegyada ay bixiso UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda waa bilaash!

Adeegyada Ilaalinta (Ximaayada)

Gurmadka Sharciga ah iyo Waraysiyada

Qareenada United waxay bixiyaan kaalmo sharci dhammaan qaxootiga iyo magangelyo-doonka. Adeegyada waxaa ka mid ah: ka caawinta helitaanka waraaqaha sida dhalashada, guurka, iyo shahaadooyinka furiinka. Matalaya qaxootiga hortooda maamulada iyo maxkamadaha. Qareennada United waxay caawiyaan helitaanka shahaadooyinka dhalashada carruurta ka dhalatay dhacdooyinka xadgudubka ku salaysan jinsiga. Bixinta la-talinta sharciga ka sokow, waxay sidoo kale bixiyaan tababaro iyo kulamo wacyigelin ah.
01154526171
Sabti – Khamiis: 10:00 subaxnimo – 6:00 galabnimo
Wadada 105, Dhismaha 114, Dabaqa 3-aad, Shiqada 8, Hadayeq El-Maadi


Bogga Facebook ee Qareennada Midowga