Macluumaadka ku saabsan sida jidka laguugu wehel yeelayo

UNHCR Greece - Help for refugees and asylum-seekers in Greece

إذهب إلى الصفحة من خلال مسح الرمز أو إضغط هنا

Fadlan eeg qaybaha hoose, oo haddii aad raadinayso wax macluumaad kale ah, taabo ‘Liiska’ ku yaal bidixda sare ee shaashada (moobeel).

Khadadka caawimaadka & adeegyda waxtarka leh ee giriiga halkan