Σχετικά με την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δημιούργησε την ιστοσελίδα help.unhcr.org/greece για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Στην ιστοσελίδα αυτή, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται συνεχώς.