Σχετικά με την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα

UNHCR Ελλάδα - Παροχή βοήθειας για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ

22 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρακάτω μήνυμα που κοινοποιηθηκε μέσω Whatsapp σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες είναι ένα απατηλό μήνυμα (SCAM): δεν εστάλη από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και οι πληροφορίες που αναφέρει ΔΕΝ είναι αληθινές!

Αποφύγετε να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα και να μοιραστείτε προσωπικά στοιχεία ή ευαίσθητες πληροφορίες. 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δεν πραγματοποιεί παραπομπές επανεγκατάστασης για πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το Πρόγραμμα μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο και προσφύγων που διαμένουν στην Ελλάδα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφαρμόζεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μαζί με την EASO, τη UNICEF και το Διεθνή Οργανισμό Μεταναστευσης υποστηρίζουν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Ο αρμόδιος φορέας για την έγκριση της μετεγκατάστασης  των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων είναι η Υπηρεσία Ασύλου (για αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας) και η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (για ασυνόδευτα παιδιά που είναι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο). Όλες οι σχετικές διαδικασίες είναι δωρεάν. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Υπηρεσία Ασύλου και την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον ιστότοπο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη διεύθυνση https://migration.gov.gr .


Πατήστε εδώ για πληροφορίες σχετικά με τον Κορωνοϊό


Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δημιούργησε την ιστοσελίδα help.unhcr.org/greece για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Στην ιστοσελίδα αυτή, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται συνεχώς.