Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για άσυλο?

Εάν φτάσατε στην Ελλάδα πριν από την 20ή Μαρτίου 2016

Ε1. Έχω προκαταγραφεί στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, πότε θα γίνει η πλήρης καταγραφή της αίτησής μου;

A1. Σε όλα τα άτομα που έχουν προκαταγραφεί δίνεται άμεσα η ημερομηνία και η τοποθεσία για το ραντεβού για την πλήρη καταγραφή τους.

Μπορείτε επίσης να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ραντεβού για την πλήρη καταγραφή, τη μεταφορά και τα διαδικαστικά θέματα κάνοντας κλικ εδώ.

Ε2. Δεν έχω προκαταγραφεί από την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για άσυλο;

A2. Αν φτάσατε στην Ελλάδα πριν από την 20ή Μαρτίου, δεν έχετε προκαταγραφεί από την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και επιθυμείτε να αιτηθείτε άσυλο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Ασύλου μέσω Skype. Βλέπε χρονοδιάγραμμα της Υπηρεσίας Ασύλου για κλείσιμο ραντεβού σε διάφορες γλώσσες.

Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ασύλου από την Υπηρεσία Ασύλου είτε καλώντας τον αριθμό (0030) 210 69 88 660, όπου παρέχονται πληροφορίες σε 10 γλώσσες, είτε μέσω του δικτυακού τόπου της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες.

Εάν φτάσατε στην Ελλάδα μετά την 20ή Μαρτίου 2016

Ε1. Πώς μπορώ να αιτηθώ άσυλο στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή ενώπιον της Αστυνομίας (σε περιοχές που δε λειτουργεί Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης)

A1: Μπορείτε να εκφράσετε την πρόθεσή σας να αιτηθείτε άσυλο ενώπιον της Αστυνομίας και/ή των αρχών Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η διαδικασία ασύλου ξεκινά μόνο με τη δήλωσή σας. Το αίτημά σας θα διαβιβαστεί στο Γραφείο Ασύλου, και θα κληθείτε αργότερα από το Γραφείο Ασύλου να καταγράψετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως.

Ε2: Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για άσυλο εάν εισέλθω στην Ελλάδα μέσω μιας περιοχής όπου δεν υπάρχει Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης;

 Α2: Μπορείτε να εκφράσετε την πρόθεσή σας να αιτηθείτε άσυλο ενώπιον της Αστυνομίας και/ή μέσω Skype (βλ. ανωτέρω). Η διαδικασία ασύλου ξεκινά μόνο με τη δήλωσή σας. Το αίτημά σας θα διαβιβαστεί στο Γραφείο Ασύλου και θα ενημερωθείτε σχετικά με την ημερομηνία που θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο Γραφείο Ασύλου για να καταχωρήσετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ασύλου για άλλους τρόπους καταγραφής, όπως τη διαδικασία αυτοκαταγραφής.