Αίτηση ασύλου

Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνει τη λήψη και/ή την εξέταση των αιτήσεων ασύλου ή μετεγκατάστασης. Το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας θα σας ενημερώσει σχετικά με το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άσυλο στις ελληνικές αρχές.

Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου είναι το μόνο αρμόδιο γραφείο για τη δρομολόγηση της διαδικασίας ασύλου και των συναφών διαδικασιών.