درخواست برای پناهندگی

هشدار:  کلاهبرداری برنامه اسکایپ برای گرفتن  نوبت از اداره پناهندگی یونان

  • دسترسی به کلیه خدمات پناهندگی، از جمله سکایپ، کاملاً رایگان می باشد.
  • کارمندان رسمی اداره پناهندگی درخواست تعویض خدمات یا پول برای این نوبت دهی ها را ندارند.
  • اگر قربانی این کلاهبرداری شده اید، شما را تشویق می کنیم که شکایت خود  را در این خصوص به مقامات پلیس محلی ارائه دهید.

حسابهای صحیح  سکایپ  (Skype)متعلق به اداره  پناهندگی یونان فقط  دراینجا موجود است  :

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/08/skype_program-11.8-επικαιροποιημένο_compressed-1.pdf

Announcement as of September 2020, please check if newer announcements have been uploaded in the Greek Asylum Service website