پناهندگی چیست؟

اطلاعات عمومی درباره روند پناهندگی در یونان

  • اگر از برگشت به کشورتان یا چنانچه بی‌وطن هستید به کشور محل سکونت پیشین‌تان، هراس داشته، چراکه به خاطر نژاد، دین، ملیت، عقیده سیاسی‌، یا عضویت‌تان در گروه‌ اجتماعی ویژه‌ای، یا این که از شکنجه جنگ یا از شرایط غیرانسانی و رفتار تحقیرآمیز گریخته‌اید در معرض خطر جدی هستید، می‌توانید در یونان درخواست پناهندگی نمایید.
  • اداره خدمات پناهندگی یونان درخواست‌تان را بررسی و مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و یونان، تصمیمی خواهد گرفت.
  • به عنوان پناهجو در یونان، چنانچه معیارهای ویژه‌ای برآورده شوند ممکن است بتوانید برای پیوند مجدد خانوادگی با یکی از اعضای نزدیک خانواده‌تان در کشورهای اروپایی دیگر درخواست نمایید. اطلاعات بیشتر را در بخش دوبلین ۳ (Dublin III) بیابید.
  • شما همچنین می‌توانید از طرف همسر یا فرزندان زیر ۱۸ ساله‌تان، و یا فرزندان بالای ۱۸ ساله‌تان که از معلولیت ذهنی یا جسمی رنج می‌برند و توانایی ارائه درخواست‌ خودشان را ندارند و چنانچه در یونان با شما هستند، درخواست پناهندگی نمایید.
  • در طول روند پناهندگی، باید در یونان بمانید. هنگامی که پرونده پناهندگی‌تان هنوز در حال بررسی بوده و چنانچه یونان را بدون اجازه به مقصد کشور اروپایی دیگری ترک نمایید، مقامات آن کشور این حق را دارند که شما را به یونان بازگردانند.

مهم است که به یاد داشته باشید که بر اساس قرارداد مشترک ترکیه و اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۱۶، روندهای مختلفی برای افرادی که پیش از ۲۰ مارس ۲۰۱۶ وارد یونان شدند و افرادی که از ۲۰ مارس به بعد وارد جزیره‌های یونان شدند اعمال می‌شوند.

بنابراین، تاریخی که به یونان رسیده‌اید، پیش و یا پس از ۲۰ مارس ۲۰۱۶، نقش قابل‌توجهی در روند رسیدگی به درخواست پناهندگی‌تان و رفتار امور اداری پرونده‌تان را در یونان بازی می‌کند.