پناهندگی چیست؟

اطلاعات عمومی درباره روند پناهندگی در یونان

اگرازبرگشت به کشورتان هراس دارید، یا در کشور محل سکونت قبلی تان فاقد تابعیت هستید، که به خاطر نژاد، دین، ملیت، عقیده سیاسی‌، یا عضویت‌تان در گروه‌ اجتماعی خاصی، یا اینکه از شکنجه، جنگ، شرایط غیرانسانی و رفتار تحقیرآمیز گریخته‌اید و در معرض خطر جدی هستید، می‌توانید در یونان درخواست پناهندگی نمایید

اداره خدمات پناهندگی یونان درمرحله نخست و درصورت ارائه درخواست اعتراض ، کمیسیون های مستقلی  درخواست‌ شما را بررسی و مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و یونان، رای یا تصمیمی صادرخواهند کرد

به عنوان پناهجودر یونان ، چنانچه معیارهای ویژه‌ای برآورده شوند ممکن است بتوانید برای پیوند مجدد خانوادگی با یکی از اعضای نزدیک خانواده‌ تان در کشورهای اروپایی دیگر درخواست نمایید. اطلاعات بیشتر

           را در بخش دوبلین  (  Dublin III  )   کسب نمایید       

شما همچنین می‌توانید از طرف همسر یا فرزندان زیر ۱۸ ساله‌تان، و یا فرزندان بالای ۱۸ ساله‌تان که از معلولیت ذهنی یا جسمی رنج می‌برند و توانایی ارائه درخواست‌ خودشان را ندارند و چنانچه در یونان با شما هستند، درخواست پناهندگی نمایید

در طول روند پناهندگی، باید در یونان بمانید. هنگامی که پرونده پناهندگی‌تان هنوز در حال بررسی بوده و چنانچه یونان را بدون اجازه به مقصد کشور اروپایی دیگری ترک نمایید، مقامات آن کشور این حق را دارند که شما را به یونان بازگردانند

Last Update: 11 Feb 2021