مراحل شکایات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان

نحوه گزارش تخلفات توسط کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمان ملل و یا کارمند مرتبط با آن سازمان

کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان محیطی قابل اعتماد و فراگیر فراهم می کند که درآن به افرادی که خدمات ارائه میدهیم احساس امنیت کنند، مطمئن شوند که صدای آنها شنیده میشه تا توانایی صحبت کردن برای خود و دیگران را داشته باشند و اقدامی محکم و قابل مشاهده را در صورت لزوم برای ریشه کن کردن سوء رفتارها، سوء استفاده های جنسی توسط کارکنان سازمان ملل انجام دهیم.

هرکس که شک یا نگرانی نسبت به سوء رفتار احتمالی، سوءاستفاده جنسی توسط هرعضوی از کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان، کارمندان سازمان ملل یا هر شخصی که قراردادی با سازمان ملل متحد دارد (بعنوان مثال، کارمندان سازمان های نهاد مردمی) دارد، صرف نظراز موقعیت آن شخص، باید فوری گزارش شود.

سوء رفتار چیست؟

کلیه کارمندان سازمان ملل متحد موظف به رعایت قوانین و مقررات سازمان ملل هستند. سوء رفتار یعنی عدم رعایت كاركنان از این قوانین و مقررات.

سوء رفتار احتمالی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 •سوءاستفاده جنسی و سوء استفاده از پناهنده گان؛

 •کلاهبرداری (مثلاً جعل سند)؛

 •فساد (بعنوان مثال گرفتن پول از پناهندگان یا دیگران)؛

• سرقت و اختلاس (به عنوان مثال سرقت تجهیزات یا پول)؛

 •آزار و اذیت؛

 •حمله، تهدید یا انتقام؛

 •اعمال یا  رفتارهایی که موجب بی اعتبار شدن کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شود.

 •عدم رعایت قوانین محلی.

سوء استفاده و سوءاستفاده جنسی چیست؟

موضع ما روشن است، و در بسیاری از موارد توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد بارها تأکید شده است: رفتارهای جنسی غیر قابل توجیه است و باید از عملیات کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ریشه کن شود.

  •استثمار و سوءاستفاده جنسی بر پناهنده گان  تأثیر می گذارد.

  سوءاستفاده جنسی یعنی سوء استفاده واقعی یا تلاش در این زمینه از موقعیت آسیب پذیری یک شخص (مثلا فردی که برای زنده ماندن، جیره غذایی، کتاب های مدرسه، حمل و نقل یا سایر خدمات به شما وابسته هست)، قدرت تفاضلی یا اعتماد برای دستیابی به خدمات جنسی در قبال ارائه پول یا دیگر مزایای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی است که این اقدام نیز بعنوان قاچاق و فحشا محسوب میگردد.

  •سوءاستفاده جنسی یعنی حمله فیزیکی واقعی یا تهدید آمیز از ماهیت جنسی، خواه با زور و یا در شرایط نابرابر یا اجبار باشد. که شامل بردگی جنسی، اقدامات مستهجن، کودک آزاری و تجاوز جنسی می باشد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مشکلات عظیمی که بازماندگان سوءاستفاده جنسی یا سوءاستفاده با آنها روبرو هستند، و ملاحظات عمیق در زمینه حرفه ای و شخصی و حتی ترس دارند که ممکن است مانع از افشای آنها شوند آگاه است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تلاش است تا نگرانی های موجود را با اطمینان از شناخته شدن، در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن مکانیسم های گزارش دهی مرتفع سازد، و قربانیانی که رفتارهای جنسی را گزارش می دهند احساس امنیت و محافظت کنند. کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنگان رویکردی مبتنی بر بازماندگان دارد که می تواند حقوق و حمایت از قربانیان، بازماندگان و افرادی که مستقیماً در مرکز اقدامات ما قرار گرفته اند قرار دهد. اقداماتی همچون بهبود تجربه کاربری، ارائه پشتیبانی بهتر پزشکی و روانی-اجتماعی، تقویت سیاستها و تدوین اقدامات محافظتی  بیشتر برای کسانی که چنین سوء استفاده هایی را تجربه کرده یا شاهد بوده اند.

چگونه سوء رفتار یا سوء استفاده جنسی و سوءاستفاده را گزارش دهیم؟

گزارش های مربوط به سوء رفتار توسط کارمند کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کارمندان سازمان ملل متحد یا هر کسی که دارای پیوند قراردادی با سازمان ملل است (بعنوان مثال، کارمندان سازمان های غیردولتی) را می توانید مستقیماً به دفتر بازرس کل   (IGO)کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارسال کنید.

•  استانداردهای محرمانه و همچنین سایر معیارها و اقدامات قانونی در مورد تحقیقات انجام شده توسط دفتر بازرس کل اعمال می شود. دفتر بازرس کل (IGO) از محرمانه بودن هویت شخصی که موردی از سوء رفتار احتمالی را دریافت می کند، محافظت می کند.

نحوه ارتباط با دفتر بازرس کل IGO جهت گزارش سوء رفتار توسط کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا دیگر همکاران این سازمان:

شماره فکس محرمانه: ۴۱۲۲۷۳۹۷۳۸۰+

ایمیل محرمانهEmail IGO :

بصورت حضوری یا از طریق پست 94 rue de Montbrillant, CP 2500, 1211 Geneva :

با استفاده از فرم شکایت آنلاین

علامت گذاری محرمانه همه ایمیل ها

توجه: شماره تلفن و فکس رایگان نیستند. هزینه تلفن محلی یا مسافت طولانی اعمال می شود.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی گزارش سوء رفتار و نقش دفتر بازرس کل را می توان در اینجا یافت.

اطلاعات بیشتر در مورد گزارش سوء استفاده جنسی و سوءاستفاده و همچنین نقش دفتر بازرس كل را

می توان در اینجا یافت.

اگر خواهان ترتیب جلسات محرمانه هستید تا بطور مستقیم با دفتر کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یونان تا درباره سوء رفتار صحبت کنید، لطفا با ما تماس بگیرید email [email protected].