خدمات اضطراری

شماره تلفن‌های اضطراری

 112 شماره خدمات اضطراری اروپایی

پلیس: ۱۰۰
آتش نشانی: ۱۹۹
اورژانس پزشکی: ۱۶۶
گارد ساحلی: ۱۰۸

اطلاعات و خط تماس‌های مستقيم

خط تماس قاچاق انسان

شماره تلفن: ۱۱۰۹

زبان‌ها: هنگامی که با این خط تماس می‌گیرید، ابتدا پیامی به زبان یونانی و سپس به انگلیسی خواهید شنید. اپراتورهایی نیز هستند که به زبان‌های دیگر با شما صحبت کنند– اما ابتدا می‌بایست عدد ۲ را زده تا با یک کارشناس به صورت تماس زنده صحبت نمایید.

دبیرخانه عمومی برای برابری جنسیتی

شماره تلفن: ۱۵۹۰۰

زبان‌ها: انگلیسی، یونانی

یافتن اعضای خانواده ( صلیب سرخ یونان)

شماره تلفن: ۲۱۰۵۲۳۰۰۴۳

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه: ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰

زبان‌ها: انگلیسی، فرانسوی، یونانی

حمایت از کودکان (سازمان “لبخند کودک” Smile of a Child)

(برای تماس کودک یا نوجوان یا اگر کودک یا نوجوانی را می شناسید که مورد سوء استفاده قرار گرفته است یا در معرض خطری قرار دارد یا به کمک های روانشناسی نیاز دارد)

شماره تلفن: 1056

زبان ها: همه زبان ها در همه وقت در دسترس نیستند. افرادی که تلفن های اضطراری جوابگو هستند ممکن است دوباره به همراه یک مترجم با شما تماس بگیرند. زبان های تحت پوشش: عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی.

ریسک خودکشی ( Klimaka)

شماره تلفن: ۱۰۱۸

زبان‌ها: انگلیسی، یونانی

خط مستقیم حمایت از LGBTI

اطلاعات درباره حمایت‌های در دسترس برای همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، دگرجنس‌گونه‌گان (تراجنسیتی‌ها) و بِیناجنس‌ها در یونان

شماره تلفن: ۱۱۵۲۸

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه: ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

زبان‌ها: انگلیسی، یونانی

زبان فرانسوی در صورت درخواست در دسترس می‌باشد. گاهی اوقات، برخی زبان‌های دیگر را برای تماس‌ پیگیری می‌توان از طریق اسکایپ هماهنگ نمود. درخواست‌ها برای این‌گونه تماس‌های اسکایپی می‌توانند با فرستادن ایمیل انجام شوند.