اطلاعات همراه برای شما

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونان - کمک به پناهندگان و پناهجویان

لطفاً بخش‌های زیر را بررسی کنید، و اگر به دنبال اطلاعات دیگری هستید، «منو» را در سمت چپ بالای صفحه (موبایل) فشار دهید

بخش جدید ما را در مورد اطلاعات، برای کسانیکه ورود جدید به یونان شدن در اینجا بررسی کنید

وسایت کمک به زودی با اطلاعات بیشتر به روز می شود.  لطفا به طور منظم از وب سایت بازدید کنید تا همیشه در جریان باشید.