درباره کمک‌ها در یونان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونان - کمک به پناهندگان و پناهجویان


در حاشیه ی پاسخ دولت، هماهنگی واکسیناسیون علیه کویید-۱۹ آغاز شده است. تمام واکسن ها در یونان واجد شرایط بوده و  معیارهای امنیتی و نتیجه دهی را دارا می باشند. چ  دستورالعمل های ذکر شده در لینک زیر را دنبال کنید تا بتوانید برای واکسیناسیون ثبت نام نمایید.

از خودتان مراقبت کنید

از دیگران مراقبت کنید

واکسن بزنید


ثبت نام در مهد کودک ها و مدارس ابتدایی

والدین و مراقبان می توانند اطلاعات مربوط به ثبت نام کودکان در مهد کودک ها و مدارس ابتدایی را برای سال تحصیلی جدید 2022-2021 به زبان های مختلف در صفحه فیس بوک Refugee Info پیدا کنند

(https://www.facebook.com/refugee.info/posts/3828821823844603

https://www.facebook.com/refugee.info/posts/382881869717824

علاوه بر این ، اطلاعات مربوط به برنامه مدرسه برای کودکان 6 ماه تا 5 سال را می توان در وب سایت Refugee info  نیز یافت     

 (https://www.refugee.info/greece/education–greece/education-overview-education?language=fa)

دوره ثبت نام تا 20 مارس 2021 است

در صورت از دست دادن مهلت فوق ، همچنان می توانید فرزندان خود را در مرحله بعدی سال ثبت نام کنید. به گفته وزارت آموزش و پرورش (وزارت معارف) ، ثبت نام در دوره ثبت نام شانس بیشتری برای یافتن مکان به کودکان می دهد و کل روند را تسهیل می کند.


اطلاع پیام فریب دهنده

۲۲فوریه۲۰۲۱

توجه!

پیام زیر که از طریق Whatsapp به پناهجویان و پناهندگان ارسال شده، یک پیام فریبنده (SCAM) است:

این پیام توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارسال نشده و اطلاعاتی که در آن مطرح  شده واقعیت ندارد !

از پاسخ دادن به این پیام وبا اشتراک گذاری اطلاعات شخصی یا  اطلاعات حساس خویش خودداری کنید.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای پناهجویان در یونان یا سایر کشورهای اروپایی اقدام به اسکان مجدد نمی کند. برنامه جابجایی پناهجویان و پناهندگان مقیم یونان یا سایر کشورهای اروپایی توسط وزارت مهاجرت و پناهندگی اجرا می شود و بودجه آن را کمسیون اروپا تامین می کند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به همراه EASO، UNICEF و سازمان جهانی مهاجرت، اجرای این برنامه را پشتیبانی می کنند. ارگان مسئول تصویب جابجایی پناهجویان و  پناهندگان، سازمان پناهندگی است  (برای پناهجویان و مشمولان حمایت بین المللی) و دبیرخانه ویژه حمایت از خردسالان بدون همراه (برای خردسالان بدون سرپرستی که پناهنده یا پناهجو می باشند). 

کلیه مراحل مربوطه رایگان می باشد. شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد نحوه تماس با سازمان پناهندگی و دبیرخانه ویژه حمایت از خردسالان بدون همراه در وب سایت وزارت مهاجرت و پناهندگی به آدرس https://migration.gov.gr  پیدا کنید.


اینجا را کلیک کنید کرونا مربوط به ویروس  برای اطلاعات