منابع اطلاعات

Refugee.Info

چنانچه در موارد ذیل نیاز به اطلاعات دارید:

  • اقدامات اضطراری در مورد Covid-19
  • خدمات موجودی که ارائه می‌شود
  • مراحل پناهندگی
  • ثبت نام کودکان در مدرسه
  • نحوه صدور AMKA یا PAAYPA برای دسترسی به خدمات پزشکی

با کلیک کردن برروی لینک  https://greece.refugee.info/   به وب سایت Refugee.Info مراجعه نمایید و اطلاعات مربوطه را به زبان انگلیسی، فرانسه، عربی، فارسی و اردو پیدا کنید. همچنین، اطلاعات مربوط به مسائل پناهندگان در صفحه Refugee.Info در فیس بوک به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، عربی، فارسی، اردو، لینگالا کورمانجی و سومالی موجود می باشد

در صورت تمایل برای مکالمه با یکی از اعضای گروه می توانید از طریق Facebook Messenger  به یکی از زبانهای فوق پیام ارسال نمایید

صفحه Refugee.Info  از نظر امنیت و رازداری در امر اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته اید احترام قائل است و از آن محافظت می کند

راهنمایی برای پناهجویان و پناهندگان

این دو راهنما ارائه دهندگان خدمات را برای پناهجویان و پناهندگانی که به ترتیب در آتن و تسالونیکی اقامت دارند فهرست می کنند و توسط Refugee.Info با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تهیه شده است. سازمان های ذکر شده در این راهنما کمک رایگان ارائه می دهند. خدمات شامل مراقبت های پزشکی، مشاوره اجتماعی، حمایت روانشناختی، خدمات مراقبتی و بهداشتی، کمک های حقوقی، غذا، سرپناه، کمک های مادی، آموزش، خدمات برای افراد مبتلا به HIV/AIDS و همچنین خدمات برای افرادی که به دلیل هویت جنسیتی مورد تبعیض قرار می گیرند. /بیان و/یا ترجیح جنسی.

این راهنماها همچنین شامل مقامات مستقلی است که می توانید در صورت نقض حقوق شما توسط خدمات عمومی، نهادهای خصوصی، اشخاص حقیقی یا حقوقی، از آنها کمک بگیرید.

راهنمای آتن

2024 City Guide – Athens راهنمای آتن را می توانید در اینجا پیدا کنید

راهنمای تسالونیکی

2024 City Guide – Thessaloniki راهنمای تسالونیکی را می توانید در اینجا پیدا کنید


 وحدت«خدمات دیگر » در وب ساید        HELP   برای همکاران ممکن است که  دارای لینکها و مراجعه  به سایتهای  شخص ثالث باشد.این سایدهای مرتبط زیر نظر کمیسیار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نمی باشند و مسئولیت محتوی ساید را ندارد.هدف کمیسیار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این ساید ها را فقط برای تحقیق و  ارائه اطلاعات است . درج لینک یا مرجع به معنای تایید ساید لینک از طرف کمیسیار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نمی باشد

Last update: 23/01/2024