ثبت فوت

اگر عضوی از خانواده شما فوت کند، باید مرگ وی را در نزدیک‌ترین دفتر ثبت احوال شهرداری محل وقوع مرگ یا محل خاکسپاری متوفی، اعلام کنید.

شما باید در عرض ۲۴ ساعت از این رویداد این کار را انجام دهید.

در صورتی که مرگ در طول سفر با قطار، ماشین یا هواپیما رخ دهد، اظهار فوت باید در محل فرود یا پیاده‌شدن انجام شود.

اگر مرگ در قایق رخ دهد، می‌بایستی آن را به کاپیتان اعلام کنید تا وی یک گواهی صادر کند که برای صدور حادثه فوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک رونوشت (کپی) از این گواهی توسط مامور بندرگاه اولین محل پیاده‌شدن به دفتر ثبت اداره مسئول بندر فرستاده می‌شود.

در موارد قربانیان غرق شدن کشتی، بستگان مرحوم می‌توانند درباره خاکسپاری در یونان یا در صورت امکان بازگشت به وطن یا انتقال جنازه به یک کشور سوم تصمیم بگیرند. مقامات محلی یا منطقه‌ای مانند شهرداری یا استانداری در هماهنگی و ارائه اطلاعات به بستگان در مورد گزینه‌های آنها و مدت زمان روند دخیل هستند.

وظیفه ارائه جزئیات ثبت مرگ بر عهده:

  • خویشاوند نزدیک؛
  • هر شخص سوم حاضر در محل مرگ؛ یا
  • اداره مراسم تشییع جنازه می‌باشد.

برای اعلام مرگ و دریافت گواهی فوت باید اسناد زیر را ارائه کنید.

  • گواهی پزشکی در مورد علت مرگ صادر شده از طرف پزشک گواهی‌کننده. اگر علت مرگ ناشناخته، ناگهانی یا غیر قابل توضیح باشد معاینه بعد از مرگ باید انجام شود. در مواردی که بستگان مرحوم به دلایل مذهبی با کالبد شکافی مخالفت کنند، دستور دادستان عمومی مورد نیاز است؛
  • اسناد شناسایی فردی که مرگ را اعلام می‌کند؛
  • اسناد شناسایی شخص متوفی؛
  • شماره‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی (AFM و AMKA) شخص متوفی، در صورت وجود.

گواهی مرگ شامل مکان، زمان و تاریخ مرگ می‌باشد؛ شما برای دریافت خدمات خاکسپاری باید گواهی مرگ را دریافت نمایید.

شما می‌توانید آدرس‌های اداره‌های ثبت احوال کشور را که توسط وزارت کشور ارائه شده است در اینجا به زبان یونانی پیدا کنید.

همچنین میتوانید پرسش‌های و پاسخهای متداول را به زبان یونانی در اینجا بیابید.

چه کسی هزینه مراسم خاکسپاری را می‌پردازد؟

هزینه‌های مراسم تشییع جنازه معمولا به وسیله یکی از بستگان نزدیک یا دوست متوفی پرداخت می‌شود. با این وجود، هزینه‌های مربوطه ممکن است توسط سازمان تأمین اجتماعی که متوفی به آن وابسته بوده است بازپرداخت شود.

ذکر این نکته مهم است که هزینه‌های خاکسپاری اتباع کشورهای ثالث ممکن است در هر صورت توسط مقامات محلی یا منطقه‌ای، پس از تصمیم آنها برای تخصیص منابع مالی موجود برای پاسخ به نیازهای فوری تحت پوشش قرار گیرد. این اتفاق در واقع عملا در جزایر اتفاق افتاده است.
بنابراین، همیشه بلافاصله پس از مرگ با شهرداری و استانداری منطقه‌ای که در آن مرگ اتفاق افتاده است تماس گرفته شده تا در هماهنگی و ارائه اطلاعات به بستگان متوفی، و احتمالا در رابطه با پوشش هزینه‌های خاکسپاری، مشارکت داشته باشند.

خاکسپاری جنازه‌های ناشناس

چنانچه یک جنازه برای مدت ۴۰ روز ناشناس باقی بماند، هزینه‌های خاکسپاری توسط وزارت دادگستری پوشش داده می‌شود.

خاکسپاری افراد محروم

پس از تصمیم هیئت شهرداری، شهرداری محلی ممکن است هزینه های خاکسپاری افراد محروم و یا ناتوان را پوشش دهد.

در این مورد، شما باید اظهارنامه مرگ را به دادستانی عمومی محلی بفرستید. وی ممکن است دستوری دهد تا هزینه‌های خاکسپاری توسط شهرداری پوشش داده شوند.

علاوه بر این، برطبق مواد قانونی مطابق با مقررات گورستان شهرداری محلی، ممکن است فضای آزادی در گورستان شهرداری، توسط شهرداری اختصاص یابد.

هزینه های خاکسپاری افراد محروم نیز ممکن است در صورت وجود بودجه برای ارائه کمک به افراد محروم، توسط استانداری پس از تصمیم مربوطه تحت پوشش قرار گیرد.

انتقال جنازه به کشور مبدا یا کشور دیگر

انتقال توسط شرکت های مراسم خاکسپاری خصوصی انجام می‌شود. در این مورد، هزینه ها توسط خانواده مرحوم پوشش داده می‌شود.

در صورتی که بستگان از نزدیک‌شدن به سفارت‌ها ابراز ترس نکنند، کنسولگری/سفارت مربوطه نیز ممکن است دخیل شده و بخشی یا تمام هزینه‌های مربوطه را پوشش دهند.

مقامات یونانی تنها از لحاظ ارائه اطلاعات در مورد نقش شرکت‌های مراسم خاکسپاری خصوصی در این روند دخیل می‌باشند.