Ölüm Kaydı

Aile üyelerinizden birinin vefat etmesi durumunda, ölümün gerçekleştiği veya cenaze töreninin yapılacağı en yakın belediyedeki kayıt ofisine kişinin öldüğünü bildirmeniz gerekmektedir. Bu bildirim, vefatı takip eden 24 saat içinde yapılmalıdır.

Vefatın tren, araba veya uçak yolculuğu sırasında gerçekleşmesi durumunda, bildirimin iniş veya tahliye noktasında yapılması gerekir.

Vefatın tekne yolculuğu sırasında gerçekleşmesi durumunda, durum teknenin kaptanına bildirilmelidir. Kaptanın düzenleyeceği belge, Ölüm Belgesinin verilmesi için kullanılacaktır. Kaptanın hazırladığı belgenin bir kopyası, liman müdürü tarafından ilk varış noktasındaki Liman İdaresi Kayıt Dairesine gönderilir.

Deniz kazası durumunda, ölenlerin akrabaları defin işleminin Yunanistan’da veya kendi ülkelerinde yapılmasını isteyebilir ya da cenazenin başka bir ülkeye naklini talep edebilirler. Belediye veya Valilik gibi yerel veya bölgesel makamlar, sürecin koordinasyonunda ve akrabalara seçenekleri ve işlemlerin süresi hakkında bilgi sunulmasında görev almaktadır.

Ölüm kaydı için gereken bilgileri sunma görevi aşağıdakilere aittir:

  • Yakın akrabalar,
  • Ölüm anında orada bulunan üçüncü bir şahıs,
  • Cenaze hizmetleri bürosu.

Ölüm bildiriminde bulunup ölüm belgesi almak için aşağıdaki belgeleri sunmanız gerekmektedir:

  • Doktor tarafından düzenlenmiş, ölüm nedenini gösteren doktor raporu. Ölüm nedeni bilinmiyorsa, ölüm aniyse veya açıklanmadıysa otopsi yapılır. Ölen kişinin akrabalarının dini gerekçelerle otopsiye karşı çıkması durumunda, savcı istemiyle otopsi yapılabilir.
  • Ölümü bildiren kişinin kimlik belgesi.
  • Ölen kişinin kimlik belgesi.
  • Varsa, vefat eden kişinin vergi ve sosyal güvenlik numaraları (AFM ve AMKA).

Ölüm belgesinde ölüm yeri, saati ve tarihi belirtilir. Defin işlemlerinin yapılabilmesi için ölüm belgesi almanız gerekir.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan, ülkedeki Nüfus Dairelerinin adreslerinin yer aldığı listeyi Yunanca olarak bulabilirsiniz.

Sıkça sorulan soruları ve cevaplarını burada Yunanca olarak bulabilirsiniz.

Cenaze masraflarını kim öder?

Cenaze masrafları genellikle yakın bir akraba veya ölen kişinin arkadaşı tarafından ödenir. Bununla birlikte, ilgili masraflar ölen kişinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanabilir.

Üçüncü ülke vatandaşlarının defin masrafları, acil ihtiyaçların karşılanması için gereken ödeneğin tahsis edilmesi kararı verildiği takdirde yerel veya bölgesel makamlar tarafından karşılanabilir. Adalarda bu uygulama görülmektedir.

Bu nedenle, merhumun ölümünden hemen sonra, süreçte koordinasyon sağlanması, vefat edenlerin akrabalarına bilgi verilmesi ve mümkünse cenaze masraflarının karşılanması için, ölümün gerçekleştiği bölgenin Belediyesi ve Valiliğiyle derhâl iletişim kurulmalıdır.

Kimliği belirsiz cenazelerin defni

40 gün boyunca kimliği tespit edilemeyen cenazelerin defin masrafları Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Yoksul veya muhtaçların defni

Yoksul veya muhtaç kişilerin cenaze masrafları belediye meclisi tarafından alınacak karara göre belediye tarafından karşılanabilir. Cumhuriyet Savcısının cenaze masraflarının belediye tarafından karşılanması isteminde bulunabilmesi için ölüm belgesinin Cumhuriyet Savcısına sunulması gerekmektedir. Ayrıca Belediye Mezarlığı Yönetmeliği ve kanun hükümlerine göre, belediye tarafından belediye mezarlığında boş bir alan tahsis edilebilir.

Yoksul kişilerin cenaze masrafları, bütçede yoksul kişilere yardım için ayrılmış kaynak mevcutsa, alınacak karar uyarınca Valilik tarafından da karşılanabilir.

Cenazenin kendi ülkesine veya başka bir ülkeye nakli

Nakil işlemi özel cenaze şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu durumda, masraflar ölen kişinin ailesi tarafından karşılanır. Akrabaların Büyükelçiliklere müracaat etmesi durumunda, ilgili Konsolosluk / Büyükelçilik de sürece dâhil olarak masrafların bir kısmını veya tamamını karşılayabilir.

Yunan makamları bu süreçte sadece özel cenaze şirketlerinin hizmetleri hakkında bilgi sağlamaktadır.