Başvurudan sonraki adımlar

1 Adım: İltica Dairesine tam kayıt olmak

Başvurunuzu Bölgesel İltica Bürolarından veya Özerk İltica Birimlerinden birine şahsen sunmanız için davet edileceksiniz.Aile üyeleriniz, Yunanistan’da yanınızda iseler ve onlar da başvuruda bulunabilirler.

Şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcut olan kendi kendine kayıt olasılığı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen İltica Dairesi web sitesine başvurun (Eylül 2020).

İlgili bağlantı mevcut:

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login

İltica başvurusunu yaparken yetkili makamlar tarafından sağlanan tercüman hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Başvurunuzda İltica Dairesi personeli tarafından sorulan tüm soruları dürüstçe cevaplamanız gerekmektedir. Sahte delil sunmanız ya da yanlış beyanda bulunmanız hâlinde, bu durum dosyanızla ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilir.

Uluslararası koruma başvurusu yaptığınızda sizin ve aile fertlerinizin fotoğrafı çekilecektir. Ayrıca sizin ve 14 yaşın üzerindeki aile fertlerinizin parmak izi alınacaktır. Alınan parmak izleri Avrupa Merkezi Parmak İzi Veritabanı EURODAC’a yüklenecektir ve şartların yerine getirilmesi durumunda başvurunuz başka bir AB üyesi ülke tarafından incelenebilecektir (bkz. “Dublin III”).

İltica Dairesine seyahat belgelerinizi (pasaport) ve başvurunuzun incelenmesi için gerekli olan elinizdeki diğer tüm belgeleri, sizin ve aile fertlerinizin kimlik doğrulamasını, menşe ülkenizi ve aynı zamanda aile durumu bildirimini ibraz etmeniz gerekmektedir.

İltica Dairesi mülakat tarihinizi belirledikten sonra size bir sığınmacı kartı (kesin kayıt) verecektir. Sığınmacı kartınızda mülakat tarihi ve kartınızın geçerlilik süresi belirtilecektir. Kartınızı son kullanma tarihinden önce yeniletmek için İltica Bürosuna bizzat başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca mülakat tarihinde İltica Bürosunda bizzat bulunmanız gerekmektedir, aksi takdirde dosyanızın incelenme süresi yarıda kesilecek ve kartınız geçerliliğini kaybedecektir.

2 Adım: İltica Dairesi ile mülakat

Detaylı mülakatın yapılacağı tarihte İltica Bürosunda bulunmanız gerekmektedir. İltica Dairesi personeli mülakat esnasında kimliğiniz, Yunanistan’a geliş şekliniz, kendi ülkenizi veya yaşamakta olduğunuz ülkeyi terk etme sebepleriniz ve bu ülkeye geri dönememe veya dönmeyi istememe sebeplerinize dair başvurunuzda yer alan bilgiler hakkında size sorular soracaktır. Mülakat sırasında, gerekli olduğunu düşündüğünüz diğer belge ve kanıtları sunmanız mümkündür. İltica Dairesi, karar verirken ihtiyaç duyabilecekleri belgeleri saklamayı uygun görebilir. Bu durumda sunduğunuz belgeler için size imzalı bir makbuz verilecektir.

Uyruğunuza bağlı olarak, Yunanistan İltica Dairesi önce, bazı durumlarda, Türkiye’nin sizin için güvenli bir ülke olup olmadığını inceleyebilir.

Eğer işkence, tecavüz veya şiddet mağduruysanız, bu durumu iltica yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir. Hamile, ağır hasta veya engelliyseniz, yetkililere bunu da bildirmeniz gerekmektedir.

UNHCR veya hukuki, tıbbi ve psikolojik destek sağlayan başka bir kuruluşla görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Mülakata bir avukat veya danışman (hukuk müşaviri, doktor, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı) eşliğinde katılabilirsiniz

Süreç boyunca, bir avukattan veya seçtiğiniz başka bir Danışman  destek alma hakkına sahipsiniz.

Arzu ederseniz mülakata hazırlanmak için kısa bir süre talep edebilir ve işlemler sırasında avukat veya başka bir danışmandan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Kadınlara, mülakatın İltica Dairesinden kadın bir çalışan ve kadın tercüman eşliğinde yapılması talebinde bulunma hakkı tanınmaktadır. Her hâlükârda, geçerli bir sebep sunmanız şartıyla, mülakatınızın ve tercümesinin seçtiğiniz cinsiyetten bir kişi tarafından yapılmasını talep edebilirsiniz. Talebiniz İltica Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

İltica Dairesinin mülakatı yürütmesi için, yetkililer tarafından sağlanan bir tercümanın yardımına hakkınız vardır.

Mülakatta söylediğiniz her şey gizli tutulacaktır. Bu bilgiler, size zulmettiğini iddia ettiğiniz kişilere ifşa edilmeyecek, ancak diğer Yunan makamlarıyla paylaşılabilecektir.

Daha fazla bilgi için İltica Dairesi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

3 Adım: Yunan makamları başvurunuza karar verir

Mülakatın ardından İltica Dairesi başvurunuzla ilgili mülteci statüsü tanınması, ikincil koruma statüsü tanınması veya başvurunun reddi şeklinde bir karar verilecektir.

Uyruğunuza bağlı olarak, Yunanistan İltica Dairesi bazı durumlarda önce Türkiye’nin sizin için güvenli bir ülke olup olmadığını inceleyebilir.

Kartınızı yenilemek için İltica Dairesine gittiğinizde, başvurunuzla ilgili karar verilmişse size tebliğ edilecektir.

İltica Dairesi, bir tercümanın yardımıyla anladığınız bir dilde karar hakkında sizi bilgilendirecektir.

İltica Dairesi, başvurunuzun sonucunu taahhütlü posta yoluyla da size bildirebilir ve bu nedenle İltica Dairesine geçerli bir adres bildirmeniz son derece önemlidir.

Göz Altındaysanız, karar size gözaltı yetkilileri / polis memuru tarafından verilecektir.

Bir RIC de ikamet ediyorsanız, RIC Yöneticisi size kararı verecektir.

Yukarıdaki tüm durumlarda (taahhütlü posta, RIC Müdürü, Polis memuru) karar Yunanca olacaktır, ancak kararın sonucu size gönderilecek / teslim edilecek ek bir belgeye kendi dilinize çevrilecektir.

Adresinizi veya telefon numaranızı değiştirdiyseniz, derhal İltica Hizmetine haber vermelisiniz. Bu prosedür, İltica Servisi çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla da tamamlanabilir. Çevrimiçi uygulamalar için daha fazla bilgi, rehberlik ve şablonlar için lütfen şu bağlantıyı kontrol edin: https://applications.migration.gov.gr/ypiresies-asylou/

Başvurunuzun incelenmesi sürerken, dilerseniz geri çekebilirsiniz. Böyle bir durumda başvurunuz incelenmeyecek, ülkede kalmanıza izin verilmeyecek ve başka bir oturma izniniz yoksa Yunanistan’dan ayrılmak zorunda kalacaksınız.

İltica Dairesi iltica başvurunuzu reddederse, itiraz etme (devletten davanızı yeniden değerlendirmesini isteme) ve bu kategorilere dahil olmanız durumunda itirazınızın incelenmesi sırasında ülkede kalmayı talep etme hakkınız vardır. İkinci derece kararı verilmeden önce ülkeyi terk etmeleri istenen başvuru sahipleri. İtirazınızı sunmanıza ve davanızın ikinci aşamada incelenmesine yardımcı olmak için, Yunan devletinden ücretsiz hukuki yardım talep etme hakkınız vardır. İtirazınızı göndermek için son tarih İltica Dairesinin kararında belirtilecektir. Temyiz prosedürü ve ücretsiz hukuki yardım sağlanması hakkında daha fazla bilgi için İltica Dairesi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz https://migration.gov.gr/en/gas/

İtirazınız kabul edilmezse, mahkemeye başvurma hakkınız vardır. Sürecin ayrıntılarını ve haklarınızı daha iyi anlamak için avukat yardımı alabilirsiniz. Başvurunuzun tekrar reddedildiğine dair kesin bir kararın size tebliğ edilmesi durumunda kendi ülkenize veya Yunanistan’a gelmeden önce bulunduğunuz ülkeye iade edilebilirsiniz.