Başvurudan sonraki adımlar

  1. Adım: İltica Dairesinde kesin kayıt

Bizzat başvuruda bulunmak üzere İltica Büro veya Birimlerinden birine davet edileceksiniz. Ayrıca, Yunanistan’da sizinle birlikte bulunuyor ve kendileri de arzu ediyorsa, aile fertleriniz için de başvuru yapabilirsiniz.

İltica başvurunuzu yaparken yetkili makamlar tarafından sağlanan tercüman hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Başvurunuzda İltica Dairesi personeli tarafından sorulan tüm soruları dürüstçe cevaplamanız gerekmektedir. Sahte delil sunmanız ya da yanlış beyanda bulunmanız hâlinde, bu durum dosyanızla ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilir.

Uluslararası koruma başvurusu yaptığınızda sizin ve aile fertlerinizin fotoğrafı çekilecektir. Ayrıca sizin ve 14 yaşın üzerindeki aile fertlerinizin parmak izi alınacaktır. Alınan parmak izleri Avrupa Merkezi Parmak İzi Veritabanı EURODAC’a yüklenecektir ve şartların yerine getirilmesi durumunda başvurunuz başka bir AB üyesi ülke tarafından incelenebilecektir (bkz. “Dublin III”).

İltica Dairesine seyahat belgelerinizi (pasaport) ve başvurunuzun incelenmesi için gerekli olan elinizdeki diğer tüm belgeleri, sizin ve aile fertlerinizin kimlik doğrulamasını, menşe ülkenizi ve aynı zamanda aile durumu bildirimini ibraz etmeniz gerekmektedir.

İltica Dairesi mülakat tarihinizi belirledikten sonra size bir sığınmacı kartı (kesin kayıt) verecektir. Sığınmacı kartınızda mülakat tarihi ve kartınızın geçerlilik süresi belirtilecektir. Kartınızı son kullanma tarihinden önce yeniletmek için İltica Bürosuna bizzat başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca mülakat tarihinde İltica Bürosunda bizzat bulunmanız gerekmektedir, aksi takdirde dosyanızın incelenme süresi yarıda kesilecek ve kartınız geçerliliğini kaybedecektir.

  1. Adım: İltica Dairesi ile mülakat

Detaylı mülakatın yapılacağı tarihte İltica Bürosunda bulunmanız gerekmektedir. İltica Dairesi personeli mülakat esnasında kimliğiniz, Yunanistan’a geliş şekliniz, kendi ülkenizi veya yaşamakta olduğunuz ülkeyi terk etme sebepleriniz ve bu ülkeye geri dönememe veya dönmeyi istememe sebeplerinize dair başvurunuzda yer alan bilgiler hakkında size sorular soracaktır. Mülakat sırasında, gerekli olduğunu düşündüğünüz diğer belge ve kanıtları sunmanız mümkündür. İltica Dairesi, karar verirken ihtiyaç duyabilecekleri belgeleri saklamayı uygun görebilir. Bu durumda sunduğunuz belgeler için size imzalı bir makbuz verilecektir.

Eğer işkence, tecavüz veya şiddet mağduruysanız, bu durumu iltica yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir. Hamile, ağır hasta veya engelliyseniz, yetkililere bunu da bildirmeniz gerekmektedir.

UNHCR veya hukuki, tıbbi ve psikolojik destek sağlayan başka bir kuruluşla görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Mülakata bir avukat veya danışman (hukuk müşaviri, doktor, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı) eşliğinde katılabilirsiniz.

Bu işlemler sırasında seçtiğiniz bir avukat veya başka bir danışmandan yardım talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Arzu ederseniz mülakata hazırlanmak için kısa bir süre talep edebilir ve işlemler sırasında avukat veya başka bir danışmandan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Kadınlara, mülakatın İltica Dairesinden kadın bir çalışan ve kadın tercüman eşliğinde yapılması talebinde bulunma hakkı tanınmaktadır. Her hâlükârda, geçerli bir sebep sunmanız şartıyla, mülakatınızın ve tercümesinin seçtiğiniz cinsiyetten bir kişi tarafından yapılmasını talep edebilirsiniz. Talebiniz İltica Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

Dil engelinden dolayı İltica Dairesi çalışanları ile iletişim kuramamanız durumunda, mülakatta bir tercüman hazır bulunacaktır.

Mülakatta söylediğiniz her şey gizli tutulacaktır. Bu bilgiler, size zulmettiğini iddia ettiğiniz kişilere ifşa edilmeyecek, ancak diğer Yunan makamlarıyla paylaşılabilecektir.

Daha fazla bilgi için İltica Dairesinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  1. Adım: Yunan makamlarının başvurunuzla ilgili kararı

Mülakatın ardından İltica Dairesi başvurunuzla ilgili mülteci statüsü tanınması, ikincil koruma statüsü tanınması veya başvurunun reddi şeklinde bir karar verilecektir.

Kartınızı yenilemek için İltica Dairesine gittiğinizde, başvurunuzla ilgili karar verilmişse size tebliğ edilecektir.

İltica Dairesi, tercüman yardımı ile kararı size bildirecektir.

Adresinizi veya telefon numaranızı değiştirdiyseniz, bunu derhâl İltica Dairesine bildirmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzu inceleme aşamasındayken dilerseniz geri çekebilirsiniz. Böyle bir durumda başvurunuz incelenmeyecek, ülkede kalmanıza izin verilmeyecek ve başka bir ikamet izniniz yoksa Yunanistan’dan ayrılmanız gerekecektir. Yetkililere teslim ettiğiniz tüm kişisel belgeleriniz (kimlik belgesi, pasaport vb.) size iade edilecektir.

İltica Dairesi iltica başvurunuzu reddederse, itiraz etme (devletten davanızı tekrar incelemesini isteme) hakkınız bulunmaktadır. İtirazda bulunmanıza ve davanızın ikinci derece mahkemesinde incelenmesine destek olarak ücretsiz adli yardım alma hakkınız vardır. İtiraz için son tarih, İltica Dairesinin kararında belirtilecektir. İtiraz süreci hakkında daha fazla bilgi için İltica Dairesi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İtirazınız kabul edilmezse, mahkemeye başvurma hakkınız vardır. Sürecin ayrıntılarını ve haklarınızı daha iyi anlamak için avukat yardımı alabilirsiniz. Başvurunuzun tekrar reddedildiğine dair kesin bir kararın size tebliğ edilmesi durumunda kendi ülkenize veya Yunanistan’a gelmeden önce bulunduğunuz ülkeye iade edilebilirsiniz.