Τι συμβαίνει αφού υποβάλω αίτηση;


Βήμα 1: Πλήρης καταγραφή στην Υπηρεσία Ασύλου

Θα πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως σε ένα από τα περιφερειακά γραφεία ασύλου ή στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου μονάδες ασύλου. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αιτήσεις για μέλη της οικογένειάς σας, αν βρίσκονται στην Ελλάδα μαζί σας και επιθυμούν να χορηγηθεί άσυλο και στους ίδιους.

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ασύλου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα αυτοκαταγραφής, που προς το παρόν διατίθεται μόνο στα Αγγλικά (Σεπτέμβριος 2020).

Διαθέσιμος σχετικός σύνδεσμος:

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login

Προκειμένου να υποβάλετε την αίτησή σας δικαιούστε τη συνδρομή διερμηνέα που παρέχεται από τις Αρχές.

Όταν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που θέτει το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου. Σε περίπτωση που παράσχετε ψευδή στοιχεία ή προβάλετε αναληθείς ισχυρισμούς, αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κρίση της υπόθεσής σας.

Όταν υποβάλετε αίτηση για διεθνή προστασία, εσείς καθώς και μέλη της οικογένειάς σας, θα κληθείτε να φωτογραφηθείτε. Επίσης, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας ηλικίας άνω των 14 ετών θα υποβληθείτε σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.  Τα δακτυλικά αποτυπώματά σας θα καταχωρηθούν στην κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EURODAC και, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτησή σας μπορεί να εξεταστεί από κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (βλ. παρακάτω «Δουβλίνο III»).

Θα πρέπει να υποβάλετε στην Υπηρεσία Ασύλου όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφά σας (διαβατήριο) και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή σας και σχετίζεται με την εξέταση της αίτησής σας, την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της ταυτότητας των μελών της οικογένειάς σας, τη χώρα προέλευσής σας καθώς και την οικογενειακή κατάστασή σας.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα ορίσει την ημερομηνία της συνέντευξής σας και θα σας δώσει μια κάρτα αιτούντος διεθνή προστασία (κάρτα αιτούντος άσυλο) και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή σας. Η ημερομηνία της συνέντευξής σας θα τυπωθεί πάνω στην κάρτα σας, καθώς και η ημερομηνία λήξης της. Θα πρέπει να παρουσιαστείτε εσείς ο ίδιος/η ίδια στο Γραφείο Ασύλου ώστε να ανανεώσετε την κάρτα σας πριν λήξει. Θα πρέπει επίσης να παρουσιαστείτε εσείς ο ίδιος/η ίδια στο Γραφείο Ασύλου την ημερομηνία της εξέτασης της υπόθεσής σας, αλλιώς η υπόθεσή σας θα διακοπεί και η κάρτα σας δε θα ισχύει πλέον.

Βήμα 2: Συνέντευξη με την Υπηρεσία Ασύλου

Την ημερομηνία της λεπτομερούς συνέντευξής σας θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο Γραφείο Ασύλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου θα σας υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που παρείχατε στην αίτησή σας, μεταξύ άλλων πληροφορίες αναφορικά με την ταυτότητά σας, τον τρόπο εισόδου σας στην Ελλάδα, τους λόγους για τους οποίους φύγατε από τη χώρα καταγωγής σας ή από τη χώρα όπου διαμένατε και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να επιστρέψετε στην εν λόγω χώρα. Κατά τη συνέντευξη, μπορείτε επίσης να υποβάλετε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνετε απαραίτητα. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να αποφασίσει να κρατήσει ορισμένα έγγραφα, εφόσον τα χρειάζεται για να λάβει απόφαση και θα σας δώσει ένα υπογεγραμμένο αποδεικτικό για όσα έγγραφα υποβάλατε.

Ανάλογα με την εθνικότητά σας, η Υπηρεσία Ασύλου ενδέχεται να εξετάσει αρχικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, αν η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα για εσάς.

Αν έχετε πέσει θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή οποιασδήποτε άλλης σοβαρής πράξης βίας, θα πρέπει να ενημερώσετε τις Αρχές Ασύλου. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε τις Αρχές σε περίπτωση που είστε έγκυος, πάσχετε από σοβαρή ασθένεια ή από αναπηρία.

Μπορείτε επίσης να έρθετε σε επαφή με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Μπορείτε να παραστείτε στη συνέντευξη με τη συνοδεία δικηγόρου ή άλλου συμβούλου (νομικού συμβούλου, γιατρού, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε βοήθεια από δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο της επιλογής σας.

Αν το επιθυμείτε, μπορεί να έχετε στη διάθεσή σας σύντομο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη και να συμβουλευτείτε κάποιον δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο προκειμένου να λάβετε στήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αν είστε γυναίκα, μπορείτε να ζητήσετε να διεξαχθεί η συνέντευξή σας από γυναίκα υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου καθώς και από γυναίκα διερμηνέα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη και η διερμηνεία να διεξαχθούν από άτομο του φύλου της επιλογής σας, υπό την προϋπόθεση ότι προβάλλετε βάσιμο λόγο για το αίτημα αυτό. Το αίτημά σας θα αξιολογηθεί από την Υπηρεσία Ασύλου.

Προκειμένου η Υπηρεσία Ασύλου να διεξάγει τη συνέντευξή σας, δικαιούστε τη συνδρομή διερμηνέα, ο οποίος διατίθεται από τις αρχές.

Όλα όσα πείτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι εμπιστευτικά. Δεν θα γνωστοποιηθούν στους τυχόν διώκτες σας, αλλά μπορεί να διαβιβαστούν σε άλλες ελληνικές Αρχές.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου για περισσότερες πληροφορίες.

 

Βήμα 3: Οι ελληνικές Αρχές αποφασίζουν σχετικά με την αίτησή σας

Μετά τη συνέντευξη, η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει αναφορικά με την αίτησή σας, δηλαδή αν θα σας χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα, επικουρική προστασία ή αν θα απορριφθεί η αίτησή σας.

Ανάλογα με την εθνικότητά σας, η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξετάσει αρχικά αν η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα για εσάς.

Όταν πάτε στο Γραφείο Ασύλου για να ανανεώσετε την κάρτα σας, θα σας χορηγηθεί και η απόφαση που αφορά την αίτησή σας, εάν έχει εκδοθεί.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ενημερώσει σχετικά με την απόφαση με τη βοήθεια διερμηνέα σε γλώσσα που κατανοείτε.

Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί επίσης να σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της αίτησής σας με συστημένη επιστολή και για αυτόν τον λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να δηλώσετε μια έγκυρη διεύθυνση στην Υπηρεσία Ασύλου.

Εάν τελείτε υπό κράτηση, η απόφαση θα σας παραδοθεί από τις αρχές κράτησης / αστυνομικό.

Εάν διαμένετε σε Κ.Υ.Τ., την απόφαση θα σας παραδώσει ο Διοικητής του Κ.Υ.Τ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (συστημένη επιστολή, Διοικητής Κ.Υ.Τ, αστυνομικός) η απόφαση θα είναι στα ελληνικά αλλά το αποτέλεσμα της απόφασης θα μεταφραστεί στη γλώσσα σας, σε ένα συνοδευτικό έγγραφο το οποίο θα σας αποσταλεί / παραδοθεί.

Αν έχετε αλλάξει διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου. Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί διαδικτυακά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτημάτων ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου. Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες και πρότυπα ηλεκτρονικών αιτημάτων ασύλου, ελέγξτε το σύνδεσμο: https://applications.migration.gov.gr/ypiresies-asylou/

Για όσο διάστημα η εξέταση της αίτησή σας εκκρεμεί, μπορείτε να την αποσύρετε, αν θέλετε. Στην περίπτωση αυτή, η αίτησή σας δεν θα εξεταστεί, η παραμονή σας στη χώρα δεν θα επιτρέπεται και θα πρέπει να φύγετε από την Ελλάδα, εφόσον δεν διαθέτετε κάποια άλλη άδεια παραμονής.

Αν η Υπηρεσία Ασύλου απορρίψει την αίτηση ασύλου, έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόρριψης (να ζητήσετε από το κράτος να επανεξετάσει την υπόθεσή σας), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να παραμείνετε στη χώρα κατά την περίοδο εξέταση της προσφυγής σας, σε περίπτωση που ανήκετε σε αυτές τις κατηγορίες αιτούντων που καλούνται να αποχωρήσουν από τη χώρα πριν από την έκδοση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Για την άσκηση προσφυγής και την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης της υπόθεσής σας σε δεύτερο βαθμό, μπορείτε να ζητήσετε την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής από τις ελληνικές αρχές. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής αναγράφεται στην απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής και την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου, https://migration.gov.gr/en/gas/

Αν η προσφυγή σας απορριφτεί εκ νέου, μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια. Για να κατανοήσετε τις λεπτομέρειες της εν λόγω διαδικασίας μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια δικηγόρου. Αν λάβετε δικαστική απόφαση που απορρίπτει εκ νέου την αίτησή σας, μπορεί να επαναπροωθηθείτε στη χώρα καταγωγής σας ή στη χώρα μέσω της οποίας εισήλθατε στην Ελλάδα.