Τι συμβαίνει αφού υποβάλω αίτηση;

Βήμα 1: Πλήρης καταγραφή στην Υπηρεσία Ασύλου

Θα  προσκληθείτε να  ολοκληρώσετε την πλήρη καταγραφή της αίτησής σας αυτοπροσώπως σε ένα από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αιτήσεις για μέλη της οικογένειάς σας, αν βρίσκονται στην Ελλάδα μαζί σας και επιθυμούν να χορηγηθεί άσυλο και στους ίδιους.

Προκειμένου να υποβάλετε την αίτησή σας για διεθνή προστασία δικαιούστε τη συνδρομή διερμηνέα που παρέχεται από τις Αρχές.

Όταν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που σας θέτει το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου. Σε περίπτωση που παράσχετε ψευδή στοιχεία ή προβάλετε αναληθείς ισχυρισμούς, αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κρίση της υπόθεσής σας.

Όταν υποβάλετε αίτηση για διεθνή προστασία, εσείς καθώς και μέλη της οικογένειάς σας, θα κληθείτε να φωτογραφηθείτε. Επίσης, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας ηλικίας άνω των 14 ετών θα υποβληθείτε σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.  Τα δακτυλικά αποτυπώματά σας θα καταχωρηθούν στην κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EURODAC και, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτησή σας μπορεί να εξεταστεί από κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (βλέπε «Δουβλίνο III»).

Θα πρέπει να υποβάλετε στην Υπηρεσία Ασύλου όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφά σας (διαβατήριο) και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή σας και σχετίζεται με την εξέταση της αίτησής σας, την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της ταυτότητας των μελών της οικογένειάς σας, τη χώρα προέλευσής σας καθώς και την οικογενειακή κατάστασή σας.

Η πλήρης καταγραφή της αίτησής σας περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας, τη χώρα καταγωγής σας, το όνομα του πατέρα, της μητέρας, του/της συζύγου και των τέκνων σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφόσον υπάρχει, βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, πλήρη αναφορά των λόγων για τους οποίους ζητάτε διεθνή προστασία, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να εξεταστεί η αίτησή σας καθώς και, αν επιθυμείτε, τον ορισμό εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου.

Αν αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της αίτησης,  θα πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ (οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Ελληνικά και τα Αγγλικά). 

Αν είστε ασυνόδευτο παιδί, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τον/την επίτροπο, που θα οριστεί για τη φροντίδα σας, σχετικά με τη συνέντευξη σας. Ο/Η επίτροπος σας θα προσκληθεί στη συνέντευξη και μπορεί να είναι παρών/παρούσα κατά τη συνέντευξη. Αν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την ηλικία σας, οι αρχές μπορεί να σας υποβάλλουν σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου αυτή  να καθοριστεί. Τόσο εσείς όσο και ο/η επίτροπος σας θα πρέπει να ενημερωθείτε για τη διαδικασία και είτε εσείς είτε ο/η επίτροπος να δώσετε τη συναίνεση σας.  Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αν είστε υπήκοος ή ανιθαγενής με προηγούμενη διαμονή σε μία από τις παρακάτω χώρες (Γκάνα, Σενεγάλη, Τόγκο, Γάμπια, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αλβανία, Γεωργία, Ουκρανία, Ινδία, Αρμενία, Πακιστάν και Μπανγκλαντές), χρειάζεται να ενημερωθείτε για τα εξής:

  • Η χώρα σας συμπεριλαμβάνεται στην εθνική λίστα ασφαλών χωρών καταγωγής και άρα θεωρείται από την Υπηρεσία Ασύλου ότι δεν έχετε κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα αυτή και άρα υπάρχει αποτελεσματική κρατική προστασία.
  • Σε περίπτωση που έχετε σοβαρούς λόγους να πιστεύετε το αντίθετο, πρέπει να δηλώσετε τους λόγους αυτούς και να τους αποδείξετε και
  • Η αίτηση σας θα εξεταστεί με την ταχεία διαδικασία και σε περίπτωση που δεν δηλώσετε και εξηγήσετε κατά τη συνέντευξη με έναν τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και συνεκτικό τις συνθήκες στις οποίες στηρίζετε τον φόβο δίωξης σας ή σοβαρής βλάβης κατά την επιστροφή στη χώρα καταγωγής σας, η αίτηση σας θα απορριφθεί ως προφανώς αβάσιμη.

Αν είστε θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τις αρχές, ώστε να σας βοηθήσουν.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ορίσει ημερομηνία συνέντευξης και θα λάβετε το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία που μπορεί να έχει διάρκεια έως έξι (6) μήνες. Το δελτίο αυτό πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας. Οι πληροφορίες που θα δώσετε σχετικά με την αίτησή σας είναι εμπιστευτικές. Όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασύλου έχουν καθήκον εχεμύθειας και οι πληροφορίες που θα παρέχετε σε αυτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής σας, δε θα αποκαλυφθούν στους φερόμενους ως φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης.

Μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή με Οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική συνδρομή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη βοήθεια δικηγόρου ή άλλου συμβούλου δικής σας επιλογής (χωρίς τη μεσολάβηση της Υπηρεσίας Ασύλου). Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε με έγγραφο τον δικηγόρο ή σύμβουλο όπου απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής  σας προκειμένου να μπορεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια της συνέντευξής σας ή να σας εκπροσωπεί ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου. Η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου ή άλλου συμβούλου θα βαρύνουν εσάς. Υπάρχουν επίσης οργανώσεις που παρέχουν δωρεάν νομική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλώ δείτε εδώ.

Μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη και η διερμηνεία να γίνουν από υπάλληλο του φύλου που επιθυμείτε, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για αυτό. Το σχετικό αίτημά σας θα κριθεί από την Υπηρεσία Ασύλου και θα ικανοποιηθεί εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Θα πρέπει επίσης να παρουσιαστείτε εσείς ο ίδιος/η ίδια στο Γραφείο Ασύλου την ημερομηνία της εξέτασης της υπόθεσής σας, αλλιώς η υπόθεσή σας θα διακοπεί και η κάρτα σας δεν θα ισχύει πλέον.

Βήμα 2: Συνέντευξη με την Υπηρεσία Ασύλου

Την ημερομηνία της λεπτομερούς συνέντευξής σας θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο Γραφείο Ασύλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου θα σας υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που παρείχατε στην αίτησή σας, μεταξύ άλλων πληροφορίες αναφορικά με την ταυτότητά σας, τον τρόπο εισόδου σας στην Ελλάδα, τους λόγους για τους οποίους φύγατε από τη χώρα καταγωγής σας ή από τη χώρα όπου διαμένατε και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να επιστρέψετε στην εν λόγω χώρα. Κατά τη συνέντευξη, μπορείτε επίσης να υποβάλετε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνετε απαραίτητα. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να αποφασίσει να κρατήσει ορισμένα έγγραφα, εφόσον τα χρειάζεται για να λάβει απόφαση και θα σας δώσει ένα υπογεγραμμένο αποδεικτικό για όσα έγγραφα υποβάλατε.

Μία ξεχωριστή συνέντευξη θα διεξαχθεί για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας σας. Συνέντευξη διεξάγεται επίσης και για κάθε ανήλικο μέλος της οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα και τις ψυχικές επιπτώσεις ενδεχόμενων τραυματικών εμπειριών που μπορεί να έχει υποστεί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα υπάρχει διερμηνέας. Η διερμηνεία θα είναι διαθέσιμη σε γλώσσα που να κατανοείτε. Η διερμηνεία είναι δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να έρθετε σε επαφή με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Μπορείτε να παραστείτε στη συνέντευξη με τη συνοδεία δικηγόρου ή άλλου συμβούλου (ιατρού, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού), τον οποίο/ την οποία χρειάζεται να εξουσιοδοτήσετε εγγράφως ώστε να μπορεί να παραστεί στη συνέντευξη ή να σας εκπροσωπήσει ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου. Η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου ή άλλου συμβούλου θα βαρύνουν εσάς.

Η συνέντευξη σας μπορεί να ηχογραφηθεί. Ο υπάλληλος/ χειριστής της υπόθεσης σας θα συντάξει ένα κείμενο (πρακτικό) που περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις της συνέντευξης. Εάν η συνέντευξη δεν ηχογραφηθεί, θα πρέπει να ελέγξετε το κείμενο του πρακτικού με τη βοήθεια του διερμηνέα, να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό του ή να ζητήσετε να γίνουν διορθώσεις και να το υπογράψετε. Μπορείτε κατόπιν αίτησης να πάρετε αντίγραφο του πρακτικού ή/και της ηχητικής καταγραφής της συνέντευξής σας αφού καταθέσετε σχετική αίτηση.

Αν είστε γυναίκα, μπορείτε να ζητήσετε να διεξαχθεί η συνέντευξή σας από γυναίκα υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου καθώς και από γυναίκα διερμηνέα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη και η διερμηνεία να διεξαχθούν από άτομο του φύλου της επιλογής σας, υπό την προϋπόθεση ότι προβάλλετε βάσιμο λόγο για το αίτημα αυτό. Το αίτημά σας θα αξιολογηθεί από την Υπηρεσία Ασύλου.

Όλα όσα πείτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι εμπιστευτικά. Δεν θα γνωστοποιηθούν στους τυχόν διώκτες σας, αλλά μπορεί να διαβιβαστούν σε άλλες ελληνικές Αρχές.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνέντευξη. Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται εδώ (οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Ελληνικά και τα Αγγλικά).

Βήμα 3: Οι ελληνικές Αρχές αποφασίζουν σχετικά με την αίτησή σας

Μετά τη συνέντευξη, η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει αναφορικά με την αίτησή σας, αφού λάβει υπόψη τους ισχυρισμούς σας κατα τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, τα στοιχεία που έχετε προσκομίσει για να τεκμηριώσετε την αίτησή σας, τις σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σας και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διοικητικό σας φάκελο.

Μετά τη συνέντευξη η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή να απορρίψει την αίτησή σας.

Αν η αίτησή σας για διεθνή προστασία απορριφθεί, θα εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσής σας από τη χώρα.

Το έγγραφο της απόφασης που θα σας σταλεί συνοδεύεται από επιπλέον έγγραφο που εξηγεί σε γλώσσα που κατανοείτε με τρόπο απλό και προσιτό, το περιεχόμενο και τις συνέπειες της απόφασης.

Μπορείτε να παραλάβετε την απόφασή σας είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή σε εσάς (ή στον δικηγόρο σας).

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής με το πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.).

Αν έχετε αλλάξει διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου.

Για όσο διάστημα η εξέταση της αίτησή σας εκκρεμεί, μπορείτε να την αποσύρετε, αν θέλετε. Στην περίπτωση αυτή, η αίτησή σας δεν θα εξεταστεί, η παραμονή σας στη χώρα δεν θα επιτρέπεται και θα πρέπει να φύγετε από την Ελλάδα, εφόσον δεν διαθέτετε κάποια άλλη άδεια διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει μετά τη συνέντευξη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης εδώ.

Αν σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα από την Ελληνική Δημοκρατία μπορείτε να αποκτήσετε τριετή άδεια διαμονής, η οποία θα ισχύει για τρία (3) χρόνια και εφ’ όσον ως δικαιούχος το επιθυμείτε, μπορείτε να αποκτήσετε ταξιδιωτικό έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας που καθιστά δυνατή την επίσκεψή σας σε άλλες χώρες της Ε.Ε. για διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες. Η άδεια διαμονής για δικαιούχους επικουρικής προστασίας χορηγείται για διάστημα ενός (1) έτους και ανανεώνεται για δύο (2) ακόμα έτη μετά από επανεξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θετική απόφαση μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/thetiki-apofasi/.  

Αν η αίτηση σας απορριφθεί, ή σε περίπτωση που σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και εσείς θεωρείται ότι δικαιούστε προσφυγικό καθεστώς, έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόρριψης ενώπιον της Αρχής Προσφυγών (β’ βαθμός). Πρέπει να υποβάλλετε την προσφυγή σας στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αρμόδιο Κλιμάκιο Ασύλου το οποίο εξέδωσε την απορριπτική απόφαση, μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης που έχετε λάβει. 

Αν κατοικείτε σε μία δομή, που βρίσκεται μακριά από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ή το Κλιμάκιο Ασύλου) που εξέδωσε την απόφαση, μπορείτε να καταθέσετε την προσφυγή σας στο κοντινότερο σας Γραφείο Ασύλου. Σε αυτήν την περίπτωση, η προσφυγή θα σταλεί αυθημερόν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή το Κλιμάκιο Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση. Προκειμένου να καταθέσετε την προσφυγή σας πρέπει να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου και να φέρετε μαζί σας το σχετικό έγγραφο (προσφυγή), υπογεγραμμένο από εσάς ή το δικηγόρο σας. Αν είστε κρατούμενος θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή σας στον Προϊστάμενο του χώρου κράτησης ή του κέντρου, ο οποίος και αποστέλλει την προσφυγή με φαξ ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο  στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο εξέδωσε την απόφαση.

Με την κατάθεση προσφυγής θα σας χορηγηθεί εκ νέου Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία.

Η Υπηρεσία Ασύλου διαθέτει μητρώο δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να σας υποστηρίξουν δωρεάν κατά την άσκηση και εξέταση της προσφυγής σας σε β’ βαθμό. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για νομική συνδρομή ηλεκτρονικά. Δείτε εδώ.

Η προσφυγή σας θα εξεταστεί από Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου και δε σας καλεί σε συνέντευξη. Θα ενημερωθείτε όμως για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής σας, καθώς και για το πότε μπορείτε να καταθέσετε, εάν θέλετε, επιπλέον στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να σας καλέσει σε συνέντευξη, θα ενημερωθείτε το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέντευξης. Έχετε το δικαίωμα να να παραστείτε στην Επιτροπή Προσφυγών συνοδεία δικηγόρου ή άλλου συμβούλου.

Η Επιτροπή Προσφυγών είτε θα σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς δικαιούχου επικουρικής προστασίας είτε θα απορρίψει το αίτημα σας.

Αν η προσφυγή σας απορριφθεί ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας, ενώ θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να ασκήσετε αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο κατά τόπον Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της επίδοσης της απόφασης. Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατή η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, στην περίπτωση που η προσφυγή σας έχει απορριφθεί.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας, θα κρατηθείτε σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή σας ή να γίνει τελεσίδικα δεκτή η αίτησή σας. Θα παραμείνετε κρατούμενος στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης ακόμα και αν έχετε καταθέσει μεταγενέστερη αίτηση, ή/και αίτηση ακύρωσης ή/και αίτηση αναστολής. Αν η προσφυγή σας απορριφθεί, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση για την επιστροφή στη χώρα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου σε δεύτερο βαθμό, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υπάρχουν διαθέσιμες σε 18 γλώσσες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Last update: 30 March 2021


Βήμα 1: Πλήρης καταγραφή στην Υπηρεσία Ασύλου

Θα πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως σε ένα από τα περιφερειακά γραφεία ασύλου ή στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου μονάδες ασύλου. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αιτήσεις για μέλη της οικογένειάς σας, αν βρίσκονται στην Ελλάδα μαζί σας και επιθυμούν να χορηγηθεί άσυλο και στους ίδιους. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ασύλου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα αυτοκαταγραφής, που προς το παρόν διατίθεται μόνο στα Αγγλικά (Σεπτέμβριος 2020). Διαθέσιμος σχετικός σύνδεσμος: https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login Προκειμένου να υποβάλετε την αίτησή σας δικαιούστε τη συνδρομή διερμηνέα που παρέχεται από τις Αρχές. Όταν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που θέτει το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου. Σε περίπτωση που παράσχετε ψευδή στοιχεία ή προβάλετε αναληθείς ισχυρισμούς, αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κρίση της υπόθεσής σας. Όταν υποβάλετε αίτηση για διεθνή προστασία, εσείς καθώς και μέλη της οικογένειάς σας, θα κληθείτε να φωτογραφηθείτε. Επίσης, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας ηλικίας άνω των 14 ετών θα υποβληθείτε σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.  Τα δακτυλικά αποτυπώματά σας θα καταχωρηθούν στην κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EURODAC και, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτησή σας μπορεί να εξεταστεί από κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (βλ. παρακάτω «Δουβλίνο III»). Θα πρέπει να υποβάλετε στην Υπηρεσία Ασύλου όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφά σας (διαβατήριο) και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή σας και σχετίζεται με την εξέταση της αίτησής σας, την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της ταυτότητας των μελών της οικογένειάς σας, τη χώρα προέλευσής σας καθώς και την οικογενειακή κατάστασή σας. Η Υπηρεσία Ασύλου θα ορίσει την ημερομηνία της συνέντευξής σας και θα σας δώσει μια κάρτα αιτούντος διεθνή προστασία (κάρτα αιτούντος άσυλο) και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή σας. Η ημερομηνία της συνέντευξής σας θα τυπωθεί πάνω στην κάρτα σας, καθώς και η ημερομηνία λήξης της. Θα πρέπει να παρουσιαστείτε εσείς ο ίδιος/η ίδια στο Γραφείο Ασύλου ώστε να ανανεώσετε την κάρτα σας πριν λήξει. Θα πρέπει επίσης να παρουσιαστείτε εσείς ο ίδιος/η ίδια στο Γραφείο Ασύλου την ημερομηνία της εξέτασης της υπόθεσής σας, αλλιώς η υπόθεσή σας θα διακοπεί και η κάρτα σας δε θα ισχύει πλέον.

Βήμα 2: Συνέντευξη με την Υπηρεσία Ασύλου

Την ημερομηνία της λεπτομερούς συνέντευξής σας θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο Γραφείο Ασύλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου θα σας υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που παρείχατε στην αίτησή σας, μεταξύ άλλων πληροφορίες αναφορικά με την ταυτότητά σας, τον τρόπο εισόδου σας στην Ελλάδα, τους λόγους για τους οποίους φύγατε από τη χώρα καταγωγής σας ή από τη χώρα όπου διαμένατε και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να επιστρέψετε στην εν λόγω χώρα. Κατά τη συνέντευξη, μπορείτε επίσης να υποβάλετε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνετε απαραίτητα. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να αποφασίσει να κρατήσει ορισμένα έγγραφα, εφόσον τα χρειάζεται για να λάβει απόφαση και θα σας δώσει ένα υπογεγραμμένο αποδεικτικό για όσα έγγραφα υποβάλατε. Ανάλογα με την εθνικότητά σας, η Υπηρεσία Ασύλου ενδέχεται να εξετάσει αρχικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, αν η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα για εσάς. Αν έχετε πέσει θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή οποιασδήποτε άλλης σοβαρής πράξης βίας, θα πρέπει να ενημερώσετε τις Αρχές Ασύλου. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε τις Αρχές σε περίπτωση που είστε έγκυος, πάσχετε από σοβαρή ασθένεια ή από αναπηρία. Μπορείτε επίσης να έρθετε σε επαφή με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Μπορείτε να παραστείτε στη συνέντευξη με τη συνοδεία δικηγόρου ή άλλου συμβούλου (νομικού συμβούλου, γιατρού, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού). Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε βοήθεια από δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο της επιλογής σας. Αν το επιθυμείτε, μπορεί να έχετε στη διάθεσή σας σύντομο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη και να συμβουλευτείτε κάποιον δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο προκειμένου να λάβετε στήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν είστε γυναίκα, μπορείτε να ζητήσετε να διεξαχθεί η συνέντευξή σας από γυναίκα υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου καθώς και από γυναίκα διερμηνέα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη και η διερμηνεία να διεξαχθούν από άτομο του φύλου της επιλογής σας, υπό την προϋπόθεση ότι προβάλλετε βάσιμο λόγο για το αίτημα αυτό. Το αίτημά σας θα αξιολογηθεί από την Υπηρεσία Ασύλου. Προκειμένου η Υπηρεσία Ασύλου να διεξάγει τη συνέντευξή σας, δικαιούστε τη συνδρομή διερμηνέα, ο οποίος διατίθεται από τις αρχές. Όλα όσα πείτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι εμπιστευτικά. Δεν θα γνωστοποιηθούν στους τυχόν διώκτες σας, αλλά μπορεί να διαβιβαστούν σε άλλες ελληνικές Αρχές. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου για περισσότερες πληροφορίες.  

Βήμα 3: Οι ελληνικές Αρχές αποφασίζουν σχετικά με την αίτησή σας

Μετά τη συνέντευξη, η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει αναφορικά με την αίτησή σας, δηλαδή αν θα σας χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα, επικουρική προστασία ή αν θα απορριφθεί η αίτησή σας. Ανάλογα με την εθνικότητά σας, η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξετάσει αρχικά αν η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα για εσάς. Όταν πάτε στο Γραφείο Ασύλου για να ανανεώσετε την κάρτα σας, θα σας χορηγηθεί και η απόφαση που αφορά την αίτησή σας, εάν έχει εκδοθεί. Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ενημερώσει σχετικά με την απόφαση με τη βοήθεια διερμηνέα σε γλώσσα που κατανοείτε. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί επίσης να σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της αίτησής σας με συστημένη επιστολή και για αυτόν τον λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να δηλώσετε μια έγκυρη διεύθυνση στην Υπηρεσία Ασύλου. Εάν τελείτε υπό κράτηση, η απόφαση θα σας παραδοθεί από τις αρχές κράτησης / αστυνομικό. Εάν διαμένετε σε Κ.Υ.Τ., την απόφαση θα σας παραδώσει ο Διοικητής του Κ.Υ.Τ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (συστημένη επιστολή, Διοικητής Κ.Υ.Τ, αστυνομικός) η απόφαση θα είναι στα ελληνικά αλλά το αποτέλεσμα της απόφασης θα μεταφραστεί στη γλώσσα σας, σε ένα συνοδευτικό έγγραφο το οποίο θα σας αποσταλεί / παραδοθεί. Αν έχετε αλλάξει διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου. Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί διαδικτυακά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτημάτων ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου. Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες και πρότυπα ηλεκτρονικών αιτημάτων ασύλου, ελέγξτε το σύνδεσμο: https://applications.migration.gov.gr/ypiresies-asylou/ Για όσο διάστημα η εξέταση της αίτησή σας εκκρεμεί, μπορείτε να την αποσύρετε, αν θέλετε. Στην περίπτωση αυτή, η αίτησή σας δεν θα εξεταστεί, η παραμονή σας στη χώρα δεν θα επιτρέπεται και θα πρέπει να φύγετε από την Ελλάδα, εφόσον δεν διαθέτετε κάποια άλλη άδεια παραμονής. Αν η Υπηρεσία Ασύλου απορρίψει την αίτηση ασύλου, έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόρριψης (να ζητήσετε από το κράτος να επανεξετάσει την υπόθεσή σας), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να παραμείνετε στη χώρα κατά την περίοδο εξέτασης της προσφυγής σας, σε περίπτωση που ανήκετε σε αυτές τις κατηγορίες αιτούντων που καλούνται να αποχωρήσουν από τη χώρα πριν από την έκδοση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Για την άσκηση προσφυγής και την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης της υπόθεσής σας σε δεύτερο βαθμό, μπορείτε να ζητήσετε την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής από τις ελληνικές αρχές. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής αναγράφεται στην απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής και την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου, https://migration.gov.gr/en/gas/. Αν η προσφυγή σας απορριφτεί εκ νέου, μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια. Για να κατανοήσετε τις λεπτομέρειες της εν λόγω διαδικασίας μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια δικηγόρου. Αν λάβετε δικαστική απόφαση που απορρίπτει εκ νέου την αίτησή σας, μπορεί να επαναπροωθηθείτε στη χώρα καταγωγής σας ή στη χώρα μέσω της οποίας εισήλθατε στην Ελλάδα.