Άλλες υπηρεσίες

Refugee.Info

Αν ψάχνετε πληροφορίες σχετικά με:

  • Covid-19 έκτακτα μέτρα
  • διαθέσιμες υπηρεσίες
  • διαδικασίες ασύλου
  • εγγραφή των παιδιών στο σχολείο
  • πώς να εκδώσετε ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ για πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Refugee.Info εδώ https://greece.refugee.info/ και βρείτε σχετικές πληροφορίες στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Αραβικά, τα Φαρσί και τα Ουρντού. Επιπλέον, πληροφορίες για θέματα σχετικά με πρόσφυγες υπάρχουν διαθέσιμες στη σελίδα του Refugee.Info στο Facebook στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Αραβικά, τα Φαρσί τα Ουρντού, στα Λινγκάλα, τα Κουρμάντζι και τα Σομαλικά.

Σε περίπτωση που θέλετε να μιλήσετε με κάποιον από την ομάδα, στείλτε ένα μήνυμα μέσω του Facebook Μessenger σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.

To Refugee.Info σέβεται και διατηρεί την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφορίων που θα μοιραστείτε.


Οδηγοί για Αιτούντες άσυλο & Πρόσφυγες

Αυτοί οι δύο Οδηγοί παραθέτουν παρόχους υπηρεσιών για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που διαμένουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα και είναι προϊόν του Refugee.Info σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Οι οργανώσεις που περιλαμβάνονται στους οδηγούς αυτούς προσφέρουν δωρεάν βοήθεια. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, κοινωνική στήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, περίθαλψη και υπηρεσίες υγείας, νομικές συμβουλές, συσσίτια, στέγη, υλική υποστήριξη, εκπαίδευση, υπηρεσίες για τα άτομα που είναι φορείς του ΗΙV/AIDS, καθώς και υπηρεσίες για τα άτομα που έχουν πέσει θύματα διακρίσεων λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας/έκφρασής τους και/ή των σεξουαλικών προτιμήσεών τους.

Οι  Οδηγοί περιλαμβάνουν επίσης τις ανεξάρτητες αρχές από τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας καταπατούνται από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οδηγός για την Αθήνα

Ο Οδηγός για την Αθήνα είναι διαθέσιμος εδώ: 2024 City Guide – Athens

Οδηγός για τη Θεσσαλονίκη

Ο Οδηγός για τη Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμος εδώ: 2024 City Guide – Thessaloniki


H ενότητα “άλλες υπηρεσίες” στην ιστοσελίδα ‘HELP για συνεργάτες’ μπορεί να περιέχει συνδέσμους και αναφορές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι συνδεδεμένες  ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της  Ύπατης Αρμοστείας, η οποία  δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων. Η Ύπατη Αρμοστεία παρέχει τους συνδέσμους αυτούς μόνο για σκοπούς έρευνας και παροχής πληροφοριών. Η συμπερίληψη συνδέσμου ή αναφοράς δεν συνεπάγεται έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου από την Ύπατη Αρμοστεία.
Last update: 23/01/2024