φωτογραφίες

Ενημερωτική συνεδρία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την “Ένταξη στην Ελλάδα”
Ενημερωτική συνεδρία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την “Ένταξη στην Ελλάδα”
Ενημερωτική συνεδρία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την “Ένταξη στην Ελλάδα” στην Amurtel Greece
Ενημερωτική συνεδρία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα “Επικοινωνία με τις Κοινότητες (CwC) στην Amurtel Greece
Συμβουλευτική συνεδρία στη Διοτίμα στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου