Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων

Πώς να καταγγείλετε περιστατικό παραπτωματικής συμπεριφοράς ατόμου που εργάζεται στην Υ.Α., στον ΟΗΕ ή συνεργάτη τους

Η Υ.Α. παρέχει ένα περιβάλλον που διέπεται από αξιοπιστία, σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς, όπου τα άτομα που εξυπηρετούμε αισθάνονται ασφαλή και ικανά να υπερασπίζονται με αυτοπεποίθηση τον εαυτό τους και τους άλλους, αναλαμβάνοντας στιβαρή και ορατή δράση, για την εξάλειψη περιστατικών παραπτωματικής συμπεριφοράς ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από εργαζόμενους στον ΟΗΕ. Οποιοσδήποτε έχει ανησυχίες ή υποψίες για περιστατικά πιθανής παραπτωματικής συμπεριφοράς, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από προσωπικό της Υ.Α., του ΟΗΕ ή οποιονδήποτε άλλο που έχει συνάψει συμβατική σχέση με τον ΟΗΕ (π.χ. προσωπικό ΜΚΟ), ανεξάρτητα από τη θέση αυτού του ατόμου, θα πρέπει να τα καταγγείλει.

Τι σημαίνει παράπτωμα;

Όλο το προσωπικό του ΟΗΕ δεσμεύεται από τους Κανονισμούς και Ρυθμίσεις για το Προσωπικό του ΟΗΕ. Ως παράπτωμα ορίζεται η μη συμμόρφωση του προσωπικού με τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις αυτές.

Στα παραπτώματα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 • Σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση προσφύγων
 • Απάτη (π.χ. παραποιημένο έγγραφο)
 • Διαφθορά (π.χ. χρηματισμός από πρόσφυγες ή άλλους)
 • Κλοπή και υπεξαίρεση (π.χ. κλοπή εξοπλισμού ή χρημάτων)
 • Παρενόχληση
 • Επίθεση, απειλή ή αντίποινα
 • Πράξεις ή συμπεριφορές που θα δυσφήμιζαν την Υ.Α.
 • Μη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία

Τι σημαίνει σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση;

Η θέση μας είναι σαφής και την έχει επισημάνει επανειλημμένως ο Ύπατος Αρμοστής μας: Η παραπτωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης είναι αδικαιολόγητη και πρέπει να εξαλειφθεί από την Υ.Α.

 • Η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση πλήττει τους πρόσφυγες.
 • Ως σεξουαλική εκμετάλλευση ορίζεται η πραγματική ή απόπειρα κατάχρησης της ευάλωτης θέσης κάποιου (όπως ένα άτομο που εξαρτάται από εσάς για επιβίωση, παροχή επισιτιστικής βοήθειας, σχολικών βιβλίων, μεταφορά ή άλλες υπηρεσίες), της υπεροχής ή της εμπιστοσύνης, για την ικανοποίηση σεξουαλικών επιθυμιών, μεταξύ άλλων μέσω προσφοράς χρημάτων ή άλλων κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών οφελών. Στη σεξουαλική εκμετάλλευση συμπεριλαμβάνονται η εμπορία ανθρώπων και η πορνεία.
 • Ως σεξουαλική κακοποίηση ορίζεται η πραγματική ή η απόπειρα σωματικής διείσδυσης σεξουαλικής φύσης, είτε με τη βία, είτε υπό άνισες ή καταναγκαστικές συνθήκες. Στη σεξουαλική εκμετάλλευση συμπεριλαμβάνονται η σεξουαλική δουλεία, η πορνογραφία, η κακοποίηση παιδιών και η σεξουαλική επίθεση.

Η Υ.Α. έχει πλήρη επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιζώντες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης στην καταγγελία τέτοιων περιστατικών, καθώς και τις σημαντικές επαγγελματικές και προσωπικές εκτιμήσεις, ακόμη και τους φόβους, που μπορεί να τους εμποδίζουν να το πράξουν.

Η Υ.Α. προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες αυτές, διασφαλίζοντας την γνωστοποίηση, προσβασιμότητα και αξιοπιστία των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών, καθώς και ότι τα θύματα που προβαίνουν στην καταγγελία σεξουαλικής παραπτωματικής συμπεριφοράς αισθάνονται ασφαλή και προστατευμένα. Η προσέγγιση της Υ.Α. εστιάζεται στους επιζώντες, θέτοντας τα δικαιώματα και την προστασία των θυμάτων, των επιζώντων και των ατόμων που πλήττονται άμεσα στο επίκεντρο των δράσεών μας. Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση των συνθηκών προσφυγής αμβλύνοντας τις δυσκολίες που συνιστά η εμπειρία αυτή, η παροχή καλύτερης ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, η ενίσχυση των πολιτικών μας και η ανάπτυξη πρόσθετων μέτρων προστασίας για όσους έχουν βιώσει ή υπήρξαν μάρτυρες σε τέτοια περιστατικά.

Πώς μπορείτε να καταγγείλετε περιστατικά παραπτωματικής συμπεριφοράς ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από προσωπικό του ανθρωπιστικού τομέα?

Οι καταγγελίες περιστατικών παραπτωματικής συμπεριφοράς από μέλος του προσωπικού της Υ.Α., μέλος του προσωπικού του ΟΗΕ ή οποιονδήποτε άλλο που έχει συνάψει συμβατική σχέση με τον ΟΗΕ (π.χ. προσωπικό ΜΚΟ), μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή της Υ.Α.

 • Οι έρευνες που διεξάγονται από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή διέπονται από αυστηρά πρότυπα εμπιστευτικότητας, καθώς και άλλα πρότυπα και διαδικαστικές εγγυήσεις. Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή διασφαλίζει την τήρηση απορρήτου αναφορικά με την ταυτότητα των καταγγελλόντων πιθανής παραπτωματικής συμπεριφοράς.

Πώς να επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή για να καταγγείλετε περιστατικό παραπτωματικής συμπεριφοράς από προσωπικό της Υ.Α. ή εταίρων της:

Θυρίδα εμπιστευτικών φαξ: +41 22 739 73 80

Θυρίδα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Email IGO

Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς: 94 rue de Montbrillant, CP 2500, 1211 Geneva

Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Δελτίο Υποβολής Παραπόνων

Επισημάνετε όλα τα μηνύματα ως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ Σημείωση: Οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ δεν είναι χωρίς χρέωση. Ισχύουν τοπικές ή υπεραστικές τηλεφωνικές χρεώσεις.

Επιπλέον Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας περιστατικού παραπτωματικής συμπεριφοράς, καθώς και για τον ρόλο του Γενικού Επιθεωρητή μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας περιστατικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, καθώς και για τον ρόλο του Γενικού Επιθεωρητή μπορείτε να βρείτε εδώ. Εναλλακτικά, εάν επιθυμείτε μια εμπιστευτική συνάντηση για να συζητήσετε κάποιο περιστατικό παραπτωματικής συμπεριφοράς απευθείας με το Γραφείο της Υ.Α. στην Ελλάδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση [email protected].