Τι είναι το άσυλο;

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα

  • Αν φοβάστε να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής σας ή στην προηγούμενη χώρα διαμονής σας, σε περίπτωση που είστε άπατρις, επειδή κινδυνεύετε να υποστείτε σοβαρές βλάβες για λόγους που σχετίζονται με τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις σας ή τη συμμετοχή σας σε ορισμένη κοινωνική ομάδα, ή αν φύγατε από τη χώρα σας για να γλυτώσετε από πόλεμο, βασανιστήρια ή απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, μπορείτε να αιτηθείτε άσυλο στην Ελλάδα.
  • Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου σε πρώτο βαθμό και, σε περίπτωση προσφυγής, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, θα εξετάσουν την αίτησή σας και θα λάβουν απόφαση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.
  • Ως αιτών άσυλο στην Ελλάδα, μπορείτε επίσης να ζητήσετε την επανένωση με στενά μέλη της οικογένειάς σας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω, στην ενότητα «Δουβλίνο ΙΙΙ».
  • Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε άσυλο για λογαριασμό της/του συζύγου σας και των παιδιών σας ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των παιδιών σας ηλικίας άνω των 18 ετών που πάσχουν από νοητική ή σωματική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση από μόνα τους, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα μαζί σας.
  • Πρέπει να παραμείνετε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου. Αν φύγετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς άδεια ενόσω η αίτηση ασύλου σας εκκρεμεί στην Ελλάδα, οι αρχές της εν λόγω χώρας έχουν το δικαίωμα να σας επαναπροωθήσουν στην Ελλάδα.

Last Update: 25 Oct 2022