İltica nedir?

Yunanistan’daki iltica usulleri hakkında genel bilgiler

  • Irk, din, uyruk, siyasi görüş veya belli bir toplumsal gruba mensubiyetiniz sebebiyle ciddi zarar görme tehlikesi altında bulunduğunuz veya savaş, işkencesinden ya da insanlık dışı ve onur kırıcı muameleden kaçıyor olduğunuz için kendi ülkenize veya vatansız iseniz daha önce ikamet ettiğiniz ülkeye geri dönmekten korkuyorsanız, Yunanistan’a iltica başvurusunda bulunabilirsiniz.
  •  Yunanistan İltica Dairesi başvurunuzu inceleyecek ve Avrupa Hukuku ve Yunan mevzuatına uygun olarak bir karar verecektir.
  • Yunanistan’a iltica talebinde bulunan kişiler, belirli kriterleri karşılamak koşuluyla, diğer Avrupa ülkelerindeki yakın aile üyeleriyle aile birleşimi talebinde bulunabilmektedir. Aşağıda “Dublin III” başlığı altında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • Yunanistan’da sizinle birlikte olmaları durumunda, eşiniz, 18 yaşın altındaki çocuklarınız ve zihinsel veya fiziksel engeli olan ve kendi başına başvuruda bulunamayacak olan18 yaşın üstündeki çocuklarınız adına iltica başvurusunda bulunabilirsiniz.
  • İltica işlemleri süresince Yunanistan’da kalmak zorundasınız. Yunanistan’a yaptığınız iltica başvurusu sonuçlandırılmadan izin almaksızın başka bir Avrupa ülkesine geçmeniz durumunda, o ülkenin yetkilileri sizi Yunanistan’a iade etme hakkına sahiptir.