BMMYK Şikayet Prosedürü

BMMYK, Birleşmiş Milletler veya ilgili çalışan tarafından suiistimal nasıl bildirilir

BMMYK, hizmet verdiğimiz insanların kendileri ve başkaları için konuşma, gerektiğinde güçlü ve görünür eylemlerde bulunma konusunda kendilerini güvende hissetmeleri, duymaları, donatmaları ve güçlendirmeleri gereken güvenilir, saygılı ve kapsayıcı bir ortam sağlar. BM çalışanlarının cinsel suiistimal veya istismarını ortadan kaldırmak.

BMMYK çalışanı, BM personeli tarafından olası suiistimal, cinsel istismar ve istismar olan herkes veya bu kişinin konumundan bağımsız olarak Birleşmiş Milletler’le (örneğin STK personeli) sözleşmeli ilişkisi olan herkes. Endişeli veya şüpheli olmalı. Bu tür endişeler bildirilmelidir.

Suistimal nedir?

Tüm BM personeli üyeleri Birleşmiş Milletler Personel Kuralları ve Düzenlemelerine tabidir. Suistimal, bir personelin bu kurallara ve düzenlemelere uymaması olarak tanımlanır.

Olası suiistimal şunları içerebilir:

 • İlgili kişilerin cinsel sömürüsü ve istismarı;
 • Sahtekarlık (örneğin, bir belgeyi dövme)
 • Yolsuzluk (örneğin mültecilerden veya başkalarından para almak);
 • Hırsızlık ve zimmete para geçirme (örneğin ekipman veya para hırsızlığı);
 • Taciz;
 • Saldırı, tehdit veya misilleme;
 • BMMYK’yı itibarsızlaştıran eylemler veya davranışlar
 • Yerel yasalara uyulmaması.

Cinsel sömürü ve istismar nedir?

Konumumuz açıktır ve Yüksek Komiserimiz tarafından birkaç kez tekrarlanmıştır; cinsel suistimal gerekçesizdir ve BMMYK operasyonlarından kaldırılmalıdır.

 • Cinsel sömürü ve istismar, ilgili kişileri etkiler.
 •  Cinsel sömürü, birisinin güvenlik açığı pozisyonunun fiili veya suistimal teşebbüsü olarak tanımlanır (hayatta kalmak için size bağlı bir kişi, yemek rasyonları, okul kitapları, ulaşım veya diğer hizmetler gibi), para ya da diğer sosyal, ekonomik ya da politik avantajlar sunarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere cinsel iyilikler elde etmek için farklı güç ya da güven. İnsan ticareti ve fuhuşu da içerir.
 •  Cinsel istismar, zorla veya eşit olmayan veya zorlayıcı koşullar altında cinsel nitelikteki fiili veya tehdit edilmiş fiziksel saldırı anlamına gelir. Cinsel kölelik, pornografi, çocuk istismarı ve cinsel saldırı içerir.

BMMYK, cinsel sömürü veya istismardan kurtulanların öne çıktıklarında karşılaştıkları muazzam zorlukların ve bunu yapmasını engelleyebilecek derin mesleki ve kişisel kaygıların ve hatta korkuların farkındadır.

BMMYK, raporlama mekanizmalarının bilinmesini, erişilebilir ve güvenilir olmasını ve cinsel suiistimali bildiren kurbanların kendilerini güvende ve korunmuş hissetmelerini sağlayarak endişeleri gidermeye çalışmaktadır. BMMYK, mağdurların, hayatta kalanların ve doğrudan etkilenen kişilerin haklarını ve korunmasını eylemlerimizin merkezine yerleştiren kurtulan merkezli bir yaklaşıma sahiptir. Eylemler, rücu deneyimini iyileştirmeyi, daha iyi tıbbi ve psiko-sosyal destek sağlamayı, politikalarımızı güçlendirmeyi ve bu tür suistimallere tanıklık etmiş ya da tanık olanlar için ek koruyucu önlemler geliştirmeyi içerir.

kötü davranışveya cinsel istismar ve istismar nasıl bildirilir?

Bir BMMYK personeli, Birleşmiş Milletler personeli veya Birleşmiş Milletler ile sözleşme bağlantısı olan herhangi biri (örneğin, STK personeli) tarafından yapılan suiistimal raporları doğrudan BMMYK Genel Müfettişliği Ofisine (IGO) yapılabilir.

 • Genel Müfettişlik Ofisi tarafından yürütülen soruşturmalarda katı gizlilik standartları, diğer standartlar ve usul garantileri geçerlidir. IGO, olası bir suistimal raporu aldığı kimliğin veya kuruluşun kimliğinin gizliliğini korur.

BMMYK veya ortak personel tarafından suistimali bildirmek için IGO ile nasıl temasa geçilir:

Gizli faks: +41 22739 73 80

Gizli e-posta: EGO’ya e-posta gönderin

Kişisel veya posta: 94 rue de Montbrillant, CP 2500, 1211 Cenevre

Online Şikayet Formu kullanarak

Tüm postaları işaretle GİZLİ

Not: Telefon ve faks numaraları ücretsiz değildir. Yerel veya şehirlerarası telefon      ücretleri uygulanır.

ek bilgi

Görevi kötüye kullanma ve Genel Müfettişlik rolü hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir. 

Cinsel sömürü ve istismar ve Müfettişlik Genel Müdürlüğü’nün rolü hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir  

Alternatif olarak, Yunanistan’daki BMMYK Ofisi ile doğrudan görevi kötüye kullanma konusunu tartışmak üzere gizli bir toplantı ayarlamak isteyebilirsiniz, lütfen bize [email protected] e-posta adresinden ulaşın.