Diğer hizmetler

Safe Refugees (Mülteciler Güvende – Hizmet Sağlayıcılar Listesi)

Bu liste, Dünya Doktorları Derneği (Medecins Du Monde) tarafından hazırlanan, Yunanistan’da yaşayan sığınmacı ve mültecilere hizmet sağlayan kurum ve kuruluşların bir listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar ücretsiz yardım sunmaktadır. Hizmetler arasında tıbbi bakım, sosyal danışmanlık, psikolojik destek, bakım ve hijyen hizmetleri, adli yardım, beslenme, barınma, maddi yardım, eğitim, ΗΙV/AIDS ile yaşayan insanlar için hizmetler ile cinsel kimliği, yönelimi veya tercihi nedeniyle ayrımcılığa uğrayan insanlar için hizmetler yer almaktadır.

Rehberde ayrıca haklarınızın kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişiler tarafından ihlal edilmesi durumunda yardım alabileceğiniz bağımsız makamlar da bulunmaktadır.

Rehber, ArapçaİngilizceFarsçaFransızca ve Yunanca dillerinde mevcuttur.


Atina’da Hayatta Kalma Rehberi

İngilizce – Yunanca – Fransızca  Arapça – Farsça


Selanik Hizmet Haritası

ArapçaİngilizceFarsçaFransızca ve Yunanca


Şiddet Mağduru Kadınlara Yönelik Danışma Merkezleri

AtinaArapçaİngilizce, Farsça 12Fransızca ve Yunanca

Teselya: Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca ve Yunanca

Epir ve Peloponez: Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca ve Yunanca

Kuzey Yunanistan: Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca ve Yunanca

Adalar: Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca ve Yunanca


Refakatsiz Çocuklar İçin Videolar

Faros, Yunanistan’daki ABD Büyükelçiliği’nin desteğiyle, aşağıdaki animasyon videolarını hazırlamıştır. Videoların amacı, refakatsiz çocuk ve ergenlere riskler hakkında çocuk dostu bilgiler sunmak ve sağlıklı karar vermeyi sağlamak adına bilgi dağarcığını geliştirmektir. Videolar suistimal, cinsel istismar ve insan ticareti ile ilgili koruma konularını ele almakta olup sığınma evlerinde, toplum merkezlerinde vb. yerlerde yapılacak grup tartışmalarında da kullanılabilecektir.

 

İlgili bağlantılar aşağıdadır:

Arapça – Darice – Urduca


HELP (YARDIM) internet sitesinin “Diğer hizmetler” bölümü, üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar ve referanslar içerebilir. Bağlantı verilen siteler UNHCR’nin kontrolü altında değildir ve UNHCR, bağlantı verilen hiçbir sitenin içeriğinden sorumlu değildir. UNHCR, bu bağlantıları sadece araştırma ve bilgilendirme amacıyla sunmaktadır ve bir bağlantı veya kaynağın buraya dâhil edilmesi, bağlantı verilen sitenin UNHCR tarafından desteklendiği anlamını taşımaz.