Diğer hizmetler


Refugee.Info

Eğer şu konularda bilgi edinmeye çalışıyorsanız:

  • COVID-19 acil önlemler
  • varolan hizmetler
  • iltica prosedürleri
  • çocukların okula kaydı
  • sağlık hizmetlerinden yaralanabilmek için AMKA veya PAAYPA numarası nasıl alınır

Refugee.Info web sitesine www.refugee.info linkini kullanarak gidip ihtiyacınız olan bigilere  İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça ve Urduca ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak, mültecileri ilgilendiren konular hakkında bilgiler Refugee.Info Facebook sayfasında İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça, Urduca, Lingala, Kürtçe ve Somalice dillerinde mevcuttur.

Gruptan biriyle konuşmak istemeniz durumunda, yukarıdaki dillerden birinde Facebook Messenger aracılığıyla bir mesaj gönderiniz.

Refugee.Info, paylaştığınız bilgilerin güvenliğine ve gizliliğine saygı duyar ve korur.


Hayatta Kalma Rehberi–Atina

Bu Atina’da yaşayan sığınmacı ve iltica başvuru sahiplerine hizmet sağlayan kurum ve kuruluşların bir listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar ücretsiz yardım sunmaktadır. Hizmetler arasında tıbbi bakım, sosyal danışmanlık, psikolojik destek, kişisel bakım ve hijyen hizmetleri, adli yardım, beslenme, barınma, maddi yardım, eğitim, ΗΙV/AIDS ile yaşayan kişiler için hizmetler ile cinsel kimliği, yönelimi veya tercihi nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kişiler için hizmetler yer almaktadır.

Rehberde ayrıca, haklarınızın kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişiler tarafından ihlal edilmesi durumunda yardım alabileceğiniz bağımsız makamlar da bulunmaktadır.

Greek – French – Turkish – Sorani Arabic – English – Farsi – Urdu


Selanik’te Verilen Hizmetler Listesi

Bu liste, Selanik Kentsel Nüfus Çalışma Grubu tarafından oluşturulan ve Solidarity Now, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler için Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından düzenlenen, Selanik’te yaşayan sığınmacı ve ve iltica başvuru sahiplerine verilen hizmetlerin bir listesidir.

English – Arabic – Farsi – Urdu.   Greek – French – Turkish – Sorani


Şiddet Mağduru Kadınları Desteklemeye Yönelik Danışma Merkezleri

AtinaArapçaİngilizce, Farsça 1 – 2Fransızca ve Yunanca

TeselyaArapçaİngilizceFarsçaFransızca ve Yunanca

Epir ve Mora YarımadasıArapçaİngilizceFarsçaFransızca ve Yunanca

Kuzey YunanistanArapçaİngilizceFarsçaFransızca ve Yunanca

AdalarArapçaİngilizceFarsçaFransızca ve Yunanca


Refakatsiz Çocuklar İçin Videolar

Faros, Yunanistan’daki ABD Büyükelçiliği’nin desteğiyle, aşağıdaki animasyon videolarını hazırlamıştır. Videolarınamacı, refakatsiz çocuk ve ergenlere riskler hakkında çocuk dostu bilgiler sunmak ve sağlıklı karar vermeyisağlamak adına bilgi dağarcığını geliştirmektir. Videolar suistimal, cinsel istismar ve insan ticareti (trafficking) ileilgili koruma konularını ele almakta olup sığınma evlerinde, toplum merkezlerinde vb. yerlerde yapılacak gruptartışmalarında da kullanılabilecektir.

İlgili bağlantılar aşağıdadır:

Arapça – Darice – Urduca


İltica başvurusu sahiplerinin ve idari gözetim altındaki sığınmacıların hakları

Yunan Mülteci Konseyi, Oxford Üniversitesi Border Criminologies ile işbirliği içinde, tutuklu mülteci ve göçmenlerin hakları hakkında bir bilgi broşürü hazırladı.

Broşürlerin ulaşılabileceği adresler:

İngilizce: https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/leaflet_20201201_en.pdf

Fransızca: https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/leaflet_20201201_fr.pdf

Arapça: https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/leaflet_20201201_ar.pdf

Farsça:  https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/leaflet_20201201_fa.pdf

Urduca: https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/leaflet_20201201_ur.pdf

HELP (YARDIM) internet sitesinin “Diğer hizmetler” bölümü, üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar ve referanslar içerebilir. Bağlantı verilen siteler UNHCR’nin kontrolü altında değildir ve UNHCR, bağlantı verilen hiçbir sitenin içeriğinden sorumlu değildir. UNHCR, bu bağlantıları sadece araştırma ve bilgilendirme amacıyla sunmaktadır ve bir bağlantı veya kaynağın buraya dâhil edilmesi, bağlantı verilen sitenin UNHCR tarafından desteklendiği anlamını taşımaz.