Θέλω να κάνω αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα

Η πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημα σας για άσυλο είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Κλιμάκια Ασύλου. Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε ένα Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), η αίτηση σας ενδέχεται να καταγραφεί και από υπαλλήλους του ΚΥΤ.

Η αίτηση Διεθνούς Προστασίας κατατίθεται αυτοπροσώπως. Εν τούτοις, η αίτηση μπορεί πλέον να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής αυτοκαταγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοκαταγραφή, όπως ποιοι εμπίπτουν στη διαδικασία, συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε αυτόν το σύνδεσμο https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Αιτούντες διεθνή προστασία είναι οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση διεθνούς προστασίας ενώπιον των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου ή σε Κλιμάκια της Υπηρεσίας Ασύλου που βρίσκονται σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Αιτούντες διεθνή προστασία θεωρούνται και οι υπήκοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι μεταφέρονται στην Ελλάδα από κράτος που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ».

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για τα μέλη της οικογένειάς σας εφόσον αυτά είναι μαζί σας στην Ελλάδα και το επιθυμούν. Θα πρέπει και αυτά να προσέλθουν μαζί σας στην Υπηρεσία Ασύλου.

Η Υπηρεσία Ασύλου δεν είναι αρμόδια να παραλάβει την αίτησή σας:

α) εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στην Αστυνομία, η οποία εκκρεμεί,

β) εάν είστε κάτοχος ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (ροζ κάρτα).

Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να παραλάβει μία αίτηση ως μεταγενέστερη μόνο εάν για την αίτηση που είχατε υποβάλει στην Αστυνομία έχετε λάβει τελεσίδικη απορριπτική απόφαση.

Αν είστε ανήλικος και βρίσκεστε στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεστε από τους γονείς σας, ακολουθήστε αυτόv τον σύνδεσμο https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/asynodeytoi-anilikoi/ (οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μονο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά).

Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), ακολουθήστε αυτόv τον σύνδεσμο https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/diadikasia-asyloy-gia-atoma-poy-vriskontai-ypo-kratisi-i-se-diadikasia-ypodochis-kai-taytopoiisis/ (οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μονο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Αίτησης Ασύλου (πρώτος βαθμός), συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε αυτόν το σύνδεσμο (https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/i-aitisi-gia-asylo/). Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα

  • Αν φοβάστε να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής σας ή στην προηγούμενη χώρα διαμονής σας, σε περίπτωση που είστε άπατρις, επειδή κινδυνεύετε να υποστείτε σοβαρές βλάβες για λόγους που σχετίζονται με τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις σας ή τη συμμετοχή σας σε ορισμένη κοινωνική ομάδα, ή αν φύγατε από τη χώρα σας για να γλυτώσετε από πόλεμο, βασανιστήρια ή απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, μπορείτε να αιτηθείτε άσυλο στην Ελλάδα.
  • Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου σε πρώτο βαθμό και, σε περίπτωση προσφυγής, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, θα εξετάσουν την αίτησή σας και θα λάβουν απόφαση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.
  • Ως αιτών άσυλο στην Ελλάδα, μπορείτε επίσης να ζητήσετε την επανένωση με στενά μέλη της οικογένειάς σας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω, στην ενότητα «Δουβλίνο ΙΙΙ».
  • Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε άσυλο για λογαριασμό της/του συζύγου σας και των παιδιών σας ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των παιδιών σας ηλικίας άνω των 18 ετών που πάσχουν από νοητική ή σωματική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση από μόνα τους, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα μαζί σας.
  • Πρέπει να παραμείνετε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου. Αν φύγετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς άδεια ενόσω η αίτηση ασύλου σας εκκρεμεί στην Ελλάδα, οι αρχές της εν λόγω χώρας έχουν το δικαίωμα να σας επαναπροωθήσουν στην Ελλάδα.