Sociálna konzultácia  

⬇️ Kliknutím na názov každej organizácie zobrazíte umiestnenie služieb, kontaktné údaje, otváracie hodiny a používané jazyky.

Modré body: Modré body sú podporné centrá, ktoré spájajú dôležité ochranné služby, ako aj spoľahlivé viacjazyčné a viacformátové informácie pre osoby utekajúce pred vojnou na Ukrajine a iné osoby, s ktorými a pre ktoré UNHCR pracuje. 

Človek v ohrození: Sociálne poradenstvo; Pomoc pri hľadaní škôl, ubytovania, práce; tlmočenie a pomoc pri návšteve verejných inštitúcií; Psychosociálna podporaVzdelávacie podujatia, kurzy slovenského jazyka; Voľnočasové aktivity; Krízová intervencia pomocou mobilných tímov schopných v prípade potreby vycestovať za utečencami

Slovenská humanitná rada: Právne poradenstvo; Sociálne poradenstvo; Pomoc s hľadaním ubytovania, zdravotníckych služieb, škôl, materiálnej pomoc; tlmočenie a pomoc pri návšteve inštitúcií; Preklad a podpora počas návštev inštitúcií; Psychologická podpora; Priestor vhodný pre deti a rodiny s deťmi

CARITAS – Slovenská katolícka charita: Materiálna pomoc, vrátane potravín, hygienických výrobkov, oblečenia; Psychosociálne poradenstvo; Pomoc so zháňaním ubytovania, zamestnania, zaradenia do škôl; Sprevádzanie ľudí na úrady, pomoc s prepravou, tlmočenie a prekladDenná starostlivosť o deti; Semináre, vzdelávacie kurzy (vrátane IT-zručnosti), jazykové kurzy (slovenský a anglický jazyk); Letné tábory, výlety, exkurzie, spoločenské podujatia.

TENENET: Sociálne poradenstvo; pomoc s hľadaním škôl; pomoc s hľadaním ubytovania; pomoc s hľadaním práce; preklad a sprevádzanie pri návšteve štátnych zariadení, nemocníc, atď; Psychosociálna podpora aj pre deti, ľudí so zdravotným postihnutím a pre tých, ktorí sa stali obeťami rodovo podmieneného násilia; Zdravotnícke poradenstvo pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím; postúpenie k lekárom špecialistom; Ubytovanie v meste Zvolen pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebami; Podujatia pre deti, dôchodcov a ľudí so zdravotným postihnutím; 24/7 krízové výjazdy pomocou mobilných tímov, ktoré sú schopné v prípade potreby vyraziť za utečencami.  


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR