Služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením  

⬇️Kliknutím na názov každej organizácie zobrazíte umiestnenie služieb, kontaktné údaje, otváracie hodiny a používané jazyky.

EQUITA: Zdravotná a psychosociálna podpora, vrátane služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia, pomoc ľudom, ktorí prežili rodovo podmienené násilie, LGBTQI+ komunite, ľuďom so zdravotným postihnutím.  

TENENET: Sociálne poradenstvo; pomoc s hľadaním škôl; pomoc s hľadaním ubytovania; pomoc s hľadaním práce; preklad a sprevádzanie pri návšteve štátnych zariadení, nemocníc, atď; Psychosociálna podpora aj pre deti, ľudí so zdravotným postihnutím a pre tých, ktorí sa stali obeťami rodovo podmieneného násiliaZdravotnícke poradenstvo pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím; postúpenie k lekárom špecialistom; Ubytovanie v meste Zvolen pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebamiPodujatia pre deti, dôchodcov a ľudí so zdravotným postihnutím24/7 krízové výjazdy pomocou mobilných tímov, ktoré sú schopné v prípade potreby vyraziť za utečencami.  

Asociácia nepočujúcich Slovenska: Regionálne centrum v Žiline, vrátane ambulancie, poskytovania sluchových aparátov (nie bezplatne), sociálneho a špecializovaného poradenstva (bezplatne); Preklad pre ukrajinských utečencov s poruchou sluchu, ako online, tak aj osobne; Informačné videá v ukrajinskej posunkovej reči; Náučné videá: ukrajinsko-slovenský slovník v posunkovej reči.

Mapovanie služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR