Dočasné útočisko

Čo je to dočasné útočisko?

V súčasnosti je to pre ľudí utekajúcich pred vojnou najjednoduchší spôsob získania legálneho štatútu a nevyžaduje si zdĺhavé procedúry. Môžete oň požiadať hneď, ako vstúpite na Slovensko alebo neskôr, keď sa tak rozhodnete. Ak vám bude priznaný tento štatút, bude platný do 4. marca 2024 a následne môže byť predĺžený.

Môžete tiež požiadať o azyl. Tento postup je administratívne náročnejší a môže trvať až 6 mesiacov.

Kto má nárok na dočasné útočisko?

O Dočasné útočisko môžete požiadať, ak ste:

 • Ukrajinský občan
 • Osoba ktorej bola udelená medzinárodná ochrana alebo rovnocenná vnútroštátna ochrana na Ukrajine pred 24. februárom 2022
 • rodinný príslušník ukrajinského občana alebo osoby, ktorej bola udelená medzinárodná ochrana alebo rovnocenná vnútroštátna ochrana na Ukrajine pred 24. februárom 2022 (ak rodinný príslušník býval na Ukrajine pred 24. februárom 2022)
 • cudzinec, ktorý mal trvalý pobyt na Ukrajine pred 24. februárom a nemôže sa bezpečne vrátiť do domovskej krajiny.

Čo mi ponúka?

 • Dočasné útočisko vám umožňuje prístup k slovenskej zdravotnej starostlivosti, strave, hygiene, vzdelávaniu, ubytovaniu a tiež prístup na trh práce.
 • Finančná pomoc: Vládne a medzinárodné organizácie poskytnú základnú finančnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou, ktorým bolo udelené dočasné útočisko. Informácie o finančnej pomoci možno nájsť na webovej stránke UNHCR.
 • Ubytovanie: O pomoc s ubytovaním môžete požiadať v niektorom z veľkokapacitných centier zriadených vládou. Viac informácií o týchto centrách nájdete tu. Kompetentné orgány vám nájdu miesto v núdzovom ubytovaní. Keďže kapacita ubytovania je obmedzená, odporúča sa podať žiadosť v niektorom z týchto centier, nakoľko jednotlivé ubytovacie zariadenia nemusia mať voľné miesta ak do nich prídete individuálne. Štát poskytuje príspevok aj súkromným osobám, ktoré poskytujú bezplatné ubytovanie osobám, ktorým bol udelený štatút Dočasného útočiska. Informácie (vrátane potrebných formulárov) nájdete na na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.
 • Mobilní operátori: Niektorí slovenskí mobilní operátori poskytujú vo veľkokapacitných centrách SIM karty na volania a internet zadarmo. Na tých istých miestach sú tiež bezplatné Wi-Fi hotspoty.

Ako požiadať o Dočasné útočisko?

O dočasné útočisko môžete požiadať v na toto určených veľkokapacitných centrách, prípadne na vybraných oddeleniach cudzineckej polície. Viac informácií nájdete na webstránke Ministerstva vnútra SR.

Predregistračný formulár na dočasné útočisko je tu.

Kde požiadať o Dočasné útočisko?

O dočasné útočisko môžete požiadať:

Asistenčné centrum, Bratislava, Bottova 7

 • Vybavujú všetkých žiadateľov o dočasné útočisko
  • pondelok – streda : 8:00 – 17:15
  • štvrtok – piatok: 8:00 – 15:30

Oddelenia cudzineckej polície: Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Trnava, Nové Zámky, Trenčín, Ružomberok, Prešov, Košice, Michalovce.

 • Vybavujú všetkých žiadateľov o dočasné útočisko
 • pondelok – streda – piatok od 07.30 do 15.30

Oddelenie cudzineckej polície, Bratislava Regrútska 4, 831 07

 • Registrujú sa na dočasné útočisko len tehotné ženy, rodiny s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starí ľudia nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby.
 • pondelok – streda – piatok od 07.30 do 15.30

Oddelenie azylu, Humenne Nemocničná 1, 066 01

 • Registrujú sa na dočasné útočisko len tehotné ženy, rodiny s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starí ľudia nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby.
 • pondelok – streda – piatok od 07.30 do 15.30

Môžem požiadať o azyl?

Áno, ale štatút dočasného útočiska môže byť vhodnejší pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny, pretože vybavenie žiadosti o azyl môže trvať dlho (6 mesiacov).

Kde môžem požiadať o azyl?

O azyl môžete požiadať na policajnom oddelení na hraničnom priechode pri vstupe na Slovensko alebo v azylovom zariadení v Humennom. Podrobné informácie nájdete tu.

Môžem požiadať o Dočasné útočisko v ďalších krajinách EÚ?

 • O dočasné útočisko nemusíte žiadať v prvej krajine, do ktorej prídete po úteku z Ukrajiny.
 • O dočasné útočisko by ste mali požiadať v tej krajine EÚ, v ktorej máte v úmysle zostať, keďže tento štatút môžete mať len v jednej krajine EÚ. Keď vám bude priznané dočasné útočisko, dostanete dokument potvrdzujúci, že máte tento štatút v danej krajine.
 • Ak už máte dočasné útočisko v jednej krajine, ale chcete oň požiadať v inej krajine, obráťte sa na tamojšie úrady a overte si, či je to možné. Nie všetky krajiny povolia podanie žiadosti, ak už máte štatút priznaný niekde inde. Ak bude vaša žiadosť schválená v inej krajine, váš štatút bude pre pôvodnú krajinu odstránený.
 • To, že máte dočasné útočisko, neznamená, že musíte zostať v danej krajine. Môžete sa voľne pohybovať do iných krajín EÚ na obdobie 90 dní v rámci 180-dňového obdobia, alebo sa môžete rozhodnúť cestovať do ďalších krajín, ak máte potrebné dokumenty (pas, víza atď.).

Môžem vycestovať na Ukrajinu a vrátiť sa na Slovensko?

Štatút dočasného útočiska vám nebráni v ceste na Ukrajinu. Ak cestujete na Ukrajinu, nezruší sa tým váš štatút dočasného útočiska a naďalej budete mať nárok na rovnaké výhody.


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR