Život na Slovensku

Informácie o živote a integrácii na Slovensku vrátane zamestnania, bývania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a kultúrnych pomerov nájdete v príručke pre žiadateľov o azyl a osoby s medzinárodnou ochranou „Nový štart v SR“, ktorú vypracoval Migračný úrad Ministerstva vnútra SR a je dostupná na jeho webovej stránke – https://www.minv.sk/?novy-start-v-sr. Je k dispozícii v šiestich jazykoch:


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR