Príchod z Ukrajiny

Nikdy nikomu neodovzdávajte svoje doklady, majetok ani nepoužívajte neoficiálnu dopravu. Ak neviete kde nájsť oficiálnu dopravu, opýtajte sa príslušníkov polície alebo organizácií pracujúcich na hraniciach. Ak sa cítite v ohrození, kontaktujte národnú non-stop linku pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi: 📞0800 800 818.


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR