Pomoc v oblasti ochrany detí

Na Slovensku patrí vedenie prípadov a následná starostlivosť o deti, ktoré čelia problémom ochrany, do zodpovednosti a mandátu Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré spadajú pod Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

  1. Ak máte podozrenie, že dieťa čelí násiliu, zanedbávaniu, vykorisťovaniu alebo zneužívaniu, ktoré ohrozuje jeho život a zdravie, musíte sa obrátiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dieťa sledoval a preveril.
  2. Ak sa staráte o dieťa, ktoré nie je vaším biologickým dieťaťom (príbuzným alebo nepríbuzným), musíte sa obrátiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vám poradí a nasmeruje vás, či je potrebné, aby slovenské orgány vydali doklad o ustanovení za opatrovníka.
  3. Ak máte alebo poznáte dieťa, ktorému bezprostredne hrozí násilie, zanedbávanie, vykorisťovanie alebo zneužívanie a je ohrozený život a zdravie dieťaťa, je potrebné kontaktovať políciu (tel.: 158), ktorá nadviaže na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
  4. Ak viete o dieťati, o ktoré sa nikto nestará, je potrebné informovať políciu (tel.: 158), ktorá ďalej kontaktuje zástupcu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre ďalšie kroky.

Nižšie nájdete zoznam Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately):


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR