Psychické zdravie  

⬇️ Kliknutím na názov každej organizácie zobrazíte umiestnenie služieb, kontaktné údaje, otváracie hodiny a používané jazyky.

Modré body: Modré body sú podporné centrá, ktoré spájajú dôležité ochranné služby, ako aj spoľahlivé viacjazyčné a viacformátové informácie pre osoby utekajúce pred vojnou na Ukrajine a iné osoby, s ktorými a pre ktoré UNHCR pracuje. 

Liga za duševné zdravie: Psychologická podporaAnonymná linka dôvery „Nezábudka“.

IPčko: Psychologická podpora; Centrá krízovej intervencie „Káčko“; Bezplatná anonymná linka pomoci; Terénne tímy navštevujú ubytovacie zariadenia pre utečencov a v prípade potreby môžu vycestovať za utečencom; Mládežnícke kluby v Bratislave a v Trnave ponúkajú priestor pre psychologickú podporu, hlavne pre mládež.

TENENET: Sociálne poradenstvo; pomoc s hľadaním škôl; pomoc s hľadaním ubytovania; pomoc s hľadaním práce; preklad a sprevádzanie pri návšteve štátnych zariadení, nemocníc, atď; Psychosociálna podpora aj pre deti, ľudí so zdravotným postihnutím a pre tých, ktorí sa stali obeťami rodovo podmieneného násiliaZdravotnícke poradenstvo pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím; postúpenie k lekárom špecialistom; Ubytovanie v meste Zvolen pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebamiPodujatia pre deti, dôchodcov a ľudí so zdravotným postihnutím24/7 krízové výjazdy pomocou mobilných tímov, ktoré sú schopné v prípade potreby vyraziť za utečencami.  

EQUITA: Zdravotná a psychosociálna podpora, vrátane služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia, pomoc ľudom, ktorí prežili rodovo podmienené násilie, LGBTQI+ komunite, ľuďom so zdravotným postihnutím.  

Slovenská humanitná rada: Právne poradenstvoSociálne poradenstvoPomoc s hľadaním ubytovania, zdravotníckych služieb, škôl, materiálnej pomoc; tlmočenie a pomoc pri návšteve inštitúciíPreklad a podpora počas návštev inštitúciíPsychologická podpora; Priestor vhodný pre deti a rodiny s deťmi

Človek v ohrození:Sociálne poradenstvoPomoc pri hľadaní škôl, ubytovania, práce; tlmočenie a pomoc pri návšteve verejných inštitúciíPsychosociálna podporaVzdelávacie podujatia, kurzy slovenského jazykaVoľnočasové aktivityKrízová intervencia pomocou mobilných tímov schopných v prípade potreby vycestovať za utečencami

SME SPOLU – Ukrajina – Slovensko SOS: Vzdelávacie aktivityKurzy slovenského a anglického jazyka pre deti a dospelýchInkluzívne podujatia pre deti a dospelýchVoľnočasové aktivity pre deti rôznych vekových skupínPsychologická podpora pre deti aj pre dospelýchPoskytovanie informácií online (pomocou sociálnych sietí ukrajinskej komunity), cez telefón, osobne.

CARITAS – Slovenská katolícka charita: Materiálna pomoc; Psychosociálne poradenstvoPomoc so zháňaním ubytovania, zamestnania, zaradenia do škôlSprevádzanie ľudí na úrady, pomoc s prepravou, tlmočenie a prekladDenná starostlivosť o detiSemináre, vzdelávacie kurzy (vrátane IT-zručnosti), jazykové kurzy (slovenský a anglický jazyk)Letné tábory, výlety, exkurzie, spoločenské podujatia.


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR