Equita

Pomoc s prístupom k zdravotnej starostlivosti, vrátane služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia

Psychosociálna podpora

Pomoc ľudom, ktorí prežili rodovo podmienené násilie

Podpora LGBTQI+ komunity

Asistencia pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Služby komunitného centra pre všetky vekové kategórie

 • 📞 Linka pomoci EQUITA: +421 948 339 647 (aj cez Viber alebo Telegram)
  • Informácie o tom, ako sa dostanete k lekárovi vo vašom regióne;
  • Informácie o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku, či o vašich právach a povinnostiach v zdravotníckom systéme;
  • Dôvernú konzultáciu vášho zdravotného stavu, alebo životnej situácie, v ktorej sa nachádzate;
  • Asistenciu a ďalšiu podporu smerujúcu k zlepšeniu vášho zdravotného stavu, alebo životnej situácie;
  • Informácie a konzultácie poskytuje lekárka
  • [email protected] 
  • 💬Jazyky: slovenský, ukrajinský, anglický, ruský, arménsky
 • EQUITA Zdravie do komunít
  • Komplexné poradenstvo pri riešení zdravotných, psychosociálnych či sociálnych životných situáci klientov;
  • Odporúčanie na daľšie služby a sprevádzanie slovenským systémom zdravotnej starostlivosti;
  • Podpora na celom území Slovenska.
  • 📞 Linka pomoci EQUITA +421 948 339 647
  • 🌐 Facebook + Messenger
  • 💬Jazyky: slovenský, ukrajinský, ruský
 • Podpora ľudí zažívajúcich násilie  
  • Asistencia ľuďom, vrátane detí, ktorí zažili alebo zažívajú rodovo podmienené násilie (fyzické, psychické, sexuálne, emocionálne, ekonomické alebo sociálne);
  • Zdravotná, psychologická, právna a sociálna podpora vždy v dôvernosti a rešpektujúc vôľu klientok a klientov;
  • Dostupnosť na celom území Slovenska;
  • Empatický a profesionálny prístup;
  • Organizácia informačných stretnutí v komunitách ukrajinských utečencov/kýň;
  • 📞 Linka pomoci EQUITA: +421 948 339 647
  • 📞 Linka Nezábudka: 0800 222 450
  • [email protected] alebo [email protected]
  • 💬Jazyky: slovenský, ukrajinský, ruský, anglický
 • EQUITA Komunitné centrum v Bratislave na Gunduličovej ulici 6
  • Kurzy slovenského jazyka – prezenčné kurzy pre dospelých, rôzne jazykové úrovne;
  • Online kurzy slovenského jazyka pre dospelých A1+;
  • Neformálne konverzačné jazykové kluby pre dospelých;
  • Seniorské jazykové kluby – neformálna konverzácia v slovenskom jazyku pre starších ľudí;
  • Vzdelávacie aktivity a zvyšovanie povedomia – stretnutia a prednášky na tému napr. prístup k zdravotným a sociálnym službám, IT gramotnosť, orientácia na trhu práce a sociálne služby;
  • Prednášky a workshopy komunitných lídrov – masterclasses,
  • Aktivity pre deti:
   • Aktivity a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku;
   • Aktivity a vzdelávanie pre deti so špeciálnymi potrebami;
   • Doučovanie detí v školskom veku v odborných predmetoch a v slovenčine (literatúra).
  • Klub pre teenagerov a mladých dospelých;
  • Informácie a odporúčania na služby – špecifickáa cielená pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti a manažment prípadov;
  • Psychologické poradenstvo individuálne, rodinné, skupinové;
  • Komunitné aktivity – komunitné varenie, oslavy medzinárodných sviatkov, workshopy.
  • Kultúrne aktivity – návštevy galérií a múzeí; výlety po Slovensku
  • 📞 +421 949 573 477, (taktiež WhatsApp, Viber, Telegram)
  • ✉ [email protected]
  • 🌐 Facebook + Messenger
  • 🌐 Instagram (Teenage Club)
  • pondelok – piatok: 9:00-18:00 (v závislosti od aktivít)
  • 💬Jazyky: slovenský, ukrajinský, ruský, anglický

Súvisiace informácie

<< Back to Slovakia homepage
>> Select another country on our Help page