Podpora pri zápise do školy

Prostredníctvom online formulára môžete požiadať aj o podporu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pri zápise vášho dieťaťa/detí vo veku od 3 do 17 rokov do slovenskej škôlky, školy, jazykového kurzu alebo mimoškolských aktivít, prosím vyplňte tento online formulár.

Upozorňujeme, že ak požiadate o podporu pri zápise, budete požiadaní o súhlas s poskytnutím vašich údajov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj príslušným subjektom na účely plánovania kapacít a pomoci pri umiestnení do škôl, jazykových kurzov a mimoškolských aktivít. Regionálni koordinátori Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) budú priraďovať jednotlivé žiadosti do škôl v príslušných lokalitách. Po identifikácii a potvrdení voľných miest začnú koordinátori kontaktovať rodiny a spájať ich s identifikovanými školami.

Dôležité: Rodiny, ktoré chcú požiadať o podporu na zápis do školy, musia vyplniť formulár bez ohľadu na to, či sa už zaregistrovali v UNHCR.

Ak sa s nami chcete podeliť o svoju spätnú väzbu a/alebo nahlásiť akýkoľvek problém, obavu, sťažnosť alebo záležitosť, ktorej ste čelili ako utečenec/utečenka, žiadateľ/žiadateľka o azyl alebo osoba bez štátnej príslušnosti na Slovensku v súvislosti s prístupom k vzdelávaniu a zápisom do slovenských škôl, vyplňte, prosím, formulár spätnej väzby a sťažnosti UNHCR.


Súvisiace informácie

<< Späť na domovskú stránku Slovenska
>> Vyberte inú krajinu na našej stránke UNHCR